Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Veiligheidstips: gas

Gas wordt veel gebruikt in woningen, maar voorzichtig zijn blijft de boodschap. Het kleinste lekje kan immers een ontploffing veroorzaken. Ontploffingen komen minder voor dan branden, maar zijn spectaculair en hun gevolgen zijn vaak dramatisch. Er kunnen allerlei oorzaken aan de basis liggen van een ongelukken met gas: ouderdom van gasinstallaties, het gebrek aan onderhoud, onvoorzichtig gedrag,... Het is dan ook noodzakelijk om volgende veiligheidsmaatregelen te treffen.

Neem uw voorzorgen

Thuis kan je twee soorten gas gebruiken: ofwel heb je een installatie op aardgas ofwel gebruik je butaan- of propaanflessen.

Aardgas

 • Laat deze regelmatig controleren door een vakman;
 • controleer regelmatig de dichtheid van de leidingen. Kleine truc: wrijf ze in met zeepwater. Als er belletjes te voorschijn komen, betekent het dat er een lek is;
 • indien u het gas gedurende een lange periode niet gebruikt, sluit dan het hoofdventiel.

Butaan- of propaanflessen

 • Houd de gasflessen steeds rechtop en indien mogelijk in de schaduw;
 • bewaar de gasflessen nooit in een wandkast, in de kelder of bij een warmtebron;
 • laat nooit ontvlambare materialen achter in de buurt van de gasflessen;
 • open nooit een fles zonder reduceerklep;
 • controleer zorgvuldig de flexibele aansluitingen en respecteer nauwgezet de gebruiksdata die erop staan;
 • plaats de fles in een verluchte ruimte;
 • rook niet in de buurt van de flessen, vooral niet bij een aansluiting of een vervanging;
 • open de flessen enkel met de hand, gebruik nooit een hulpmiddel;
 • draai de kraan dicht na gebruik.

Vermijd risicogedrag

Meerdere situaties kunnen een ontploffing veroorzaken. Wees waakzaam en respecteer de volgende adviezen:

 • leer uw kinderen dat ze nooit aan gas mogen komen;
 • controleer de gasslangen van het fornuis en van de gasflessen op scheurtjes;
 • gebruik nooit spuitbussen in de buurt van een naakte vlam;
 • kook nooit op een campinggastoestel in de buurt van een vuur of wanneer u aan het roken bent.

Wat doet u als u gas ruikt?

Wanneer u een gasreuk waarneemt,is dat altijd een alarmsignaal.

Wat u nooit mag doen:

 • een vlam of een vonk veroorzaken;
 • op de deurbel drukken. Klop liever op de deur;
 • schakelaars aanzetten;
 • roken;
 • een aansteker of een lucifer aansteken;
 • telefoneren vanuit uw huis: noch met een GSM, noch met een vast toestel;
 • zoeken naar een lek met behulp van een vlam.  

Wat u niet mag vergeten:

 • open ramen en deuren om uw huis te verluchten;
 • zet het toestel uit of sluit het hoofdventiel van de gasfles;
 • waarschuw de bewoners en verlaat het huis;
 • ga naar buiten en bel de brandweer (100) en de gasmaatschappij.

Wat doet u bij intoxicatie?

Bij intoxicatie van gas heeft het slachtoffer lucht nodig: open ramen en deuren. Breng het slachtoffer vervolgens uit de kamer en zet het toestel dat de lek veroorzaakt af. Wanneer het slachtoffer bij bewustzijn is, belt u een dokter. Als het slachtoffer flauwgevallen is, leg hem/haar aan de kant (zonder kussen) en bel de 100. Meld aan de hulpdiensten dat het om een intoxicatie gaat en dat het slachtoffer bewusteloos is.


Het antigifcentrum kan u meer informatie geven over dit onderwerp. U kunt het antigifcentrum contacteren op het nummer 070 245 245.