Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Ondernemingsloket

Het ondernemingsloket vormt hét aanspreekpunt voor ondernemingen. Het voert een aantal taken uit waarvoor de ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties.


Voortaan kan u voor alle formaliteiten op één plaats terecht:

  • als starter wordt u geholpen bij uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, wordt gecontroleerd of u voldoet aan de toegangsvoorwaarden tot het beroep, regelt men uw aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds, de activatie van uw BTW-nummer...; 
  • als gevestigde onderneming kan u bij het ondernemingsloket terecht voor een wijziging of stopzetting van uw activiteit;
  • het loket kan ook bijkomende diensten aanbieden, zoals het samenstellen van dossiers en indienen van vergunningen.

 

Meer info over de erkende ondernemingsloketten vindt u op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. 

U leest er meer over de taken van het ondernemingsloket, kan de lijst van erkende ondernemingsloketten raadplegen en hun kantoren opzoeken.