Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Raad voor Lokale Economie

Logo Raad Lokale EconomieDe Raad voor Lokale Economie van Denderleeuw is een overkoepelend advies- en informatieorgaan voor, maar vooral van de lokale middenstander.

Doelstellingen

 • De raad werd in 2002 opgericht om de communicatie- en informatiestroom tussen het gemeentelijke bestuur en de lokale handelsverenigingen, vrije beroepen en andere zelfstandigen te bevorderen.
 • De Raad voor Lokale Economie heeft tot doel de zelfstandige zo efficiënt mogelijk te bereiken, dit soms met beperkte werkingsmiddelen.
 • De Raad voor Lokale Economie Denderleeuw functioneert als een adviserende, informerende entiteit op gemeentelijk vlak en als een overkoepelende vereniging voor de lokale middenstand.
 • De Raad voor Lokale Economie is een niet politiek en pluralistisch orgaan en fungeert met respect voor de belangen en zienswijzen van de lidgroepen.
 • De doelstellingen van de Raad voor Lokale Economie zijn het bestuderen, het adviseren, het voorstellen en het bevorderen van alle maatregelen, die ten goede komen aan de professionele, de economische, de sociale en de morele ontwikkeling van het ambachtswezen, van de kleine en de middelgrote handel en nijverheid, alsook van de vrije beroepen en de andere zelfstandige, intellectuele beroepen.
 • De leden van de Raad voor Lokale Economie zijn allen zelfstandige ondernemers uit Denderleeuw. Zij engageren zich volledig vrijblijvend voor deze activiteit en ontvangen hiervoor geen enkele vergoeding.

Wie is wie in de Raad voor Lokale Economie?

 • Schepen van Lokale Economie: Alberic Sergooris 
 • Voorzitter: Kurt Van der Kelen
 • Ondervoorzitter: Katrien Van den Steene
 • Penningmeester: Hans Meganck
 • Secretaris: Christophe Caulier

Bestuursleden