Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Verkeerseducatie op school

Verkeers- en mobiliteitseducatie gaat verder dan de traditionele verkeersopvoeding in de klas en beperkt zich niet tot het bijbrengen van regels en verkeersborden.

Verkeerseducatie geeft kinderen inzicht in verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. Ze leren hoe ze zich tussen andere weggebruikers in het verkeer zelfstandig en veilig moeten gedragen. Ze leren dat niet alleen in de klas of in een verkeerspark, maar ook op straat in reële situaties.

Mobiliteitseducatie leert kinderen over mobiliteit en haar maatschappelijke gevolgen. De mogelijkheden en grenzen van mobiliteit en milieuvriendelijk woon-schoolverkeer komen aan bod.

 

Enkele projecten: