Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Omgevingsvergunning exploitatie ingedeelde inrichting

Vanaf 1 januari 2018 worden alle nieuwe vergunningsaanvragen ingediend volgens de procedure van de omgevingsvergunning. Voortaan verloopt de procedure volledig digitaal, tot en met de handtekening, via het Omgevingsloket (hyperlink richting algemene pagina). Er zal met de omgevingsvergunning dus heel wat papierwerk verdwijnen.


Voor de exploitatie van een hinderijke inrichting met rubrieken van klasse 1 en/of 2 (indelingslijst rubrieken) dient er dus een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Voor exploitaties met enkele klasse 3-rubrieken blijft de meldingsplicht bestaan. Deze ‘melding van een omgevingsproject’ kan ook digitaal worden ingediend via het Omgevingsloket

 

Voor het opstellen van een omgevingsvergunningsaanvraag zijn normenboeken beschikbaar. Deze bieden een leidraad om plannen en foto’s correct te maken en in te dienen. De normenboeken kan u op de website van Omgevingsloket Vlaanderen vinden.