Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Andere planningsprocessen

Buiten het gewestplan, de bijzonder plannen van aanleg, de structuurplanning en de uitvoeringsplannen zijn met betrekking tot de gemeente Denderleeuw nog volgende planningsprocessen van belang. Zij kunnen op termijn leiden tot de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen:

 • Masterplan bipool Stationsomgeving-Centrum - opgestart door de gemeente in 2008 met als doel een opwaardering van de stationsomgeving en het centrum van Denderleeuw. In navolging hiervan werd het RUP Centrum opgemaakt;
 • Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos - opgemaakt door het Vlaams Gewest in uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Is van belang voor de delen van de gemeente Denderleeuw gelegen buiten het regionaalstelijk gebied Aalst (Welle en Denderleeuw) en buiten het dorpscentrum van Iddergem:

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 630
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren