Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Straatgeveltuintje

Wat?

Een geveltuintje brengt op een eenvoudige en discrete manier een stukje natuur in een vaak dichtbebouwde en betonnen omgeving. Geveltuintjes kunnen gemaakt worden door langs de gevel enkele trottoirtegels weg te nemen. Een mooie klimplant tegen de gevel, maar ook een stokroos of zonnebloem kan al als een geveltuintje beschouwd worden.

Afspraken

Vanzelfsprekend zijn er wel een aantal spelregels verbonden aan de aanleg van een geveltuintje:

 • het voetpad moet na de aanleg van het geveltuintje steeds een vrije doorgang van 1,5 meter behouden;
 • het tuintje zelf mag maximaal 50 cm breed zijn. In het tuintje dient een laag teelaarde van 30 centimeter te worden aangebracht;
 • de uitgebroken betegeling mag gebruikt worden als afboording van het tuintje om eventuele verzakking van het voetpad te beletten. Wel moet u er op letten dat de afboording niet meer dan 2 centimeter uitsteekt boven de voetpadverharding;
 • de eigenaar staat uiteraard zelf in voor het onderhoud van het tuintje. Belangrijk is dat de tuin geen hinder veroorzaakt voor voorbijgangers. De vrije doorgang van 1,5 meter op elke hoogte dient te allen tijde verzekerd te blijven. Let er bijvoorbeeld op dat de planten niet over straat heen hangen en voorkom dat voetgangers zich kunnen prikken.

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Leefomgeving
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 630
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren