Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Tips veilig in het verkeer

Jonge kinderen behoren tot de groep zwakste weggebruikers. Hun onervarenheid, onvoorspelbaarheid en het feit dat ze zich meestal per fiets of te voet op de weg begeven, zorgt voor een verhoogde kwetsbaarheid van deze groep.

Daarom geven wij graag enkele nuttige tips voor ouders en bestuurders om ervoor te zorgen dat het verkeer in de schoolomgeving veilig verloopt.

Tips voor ouders 

Als je je kind naar school brengt met de wagen....

 • Laat je kind aan de kant van de school op het voetpad in- of uitstappen. Parkeer liever op enige afstand van de schoolpoort en laat je kind over het voetpad aan dezelfde kant verder stappen. Ga niet in een dubbele rij parkeren of stilstaan.
 • Leer je kind altijd de veiligheidsgordel om te doen. Combineer voor kinderen vanaf 3 à 4 jaar (ongeveer 18 kg) de gordel met een verhogingskussen. Zorg ervoor dat vastklikken een gewoonte wordt, zodat je er ook op kan rekenen dat je kind zich spontaan vastmaakt als het met een ander meerijdt.
 • Doe zelf altijd je gordel om: het is moeilijk je kind te verplichten zich vast te klikken als je dit zelf niet doet.
 • Gebruik het kinderslot.
 • Bus, tram en metro: probeer ze eens uit met de kinderen. Het openbaar vervoer is een veilige vervoerswijze en voor kinderen vaak een aantrekkelijk avontuur.

 

Als je kind te voet of met de fiets naar school gaat....

 • Leer je kind dat zien niet gelijk is aan gezien worden. Het is niet omdat je kind zelf een auto ziet, dat de bestuurder je kind ook gezien heeft.
 • Kies kleurrijke kledij (rood, oranje, geel) zodat je kind opvalt in het verkeer. Zeker voor de winter zijn heldere jassen met reflecterende strips ideaal.
 • Leer je kind dubbel zo goed op te letten in de buurt van parkeerplaatsen of parkings. Bestuurders die achterwaarts hun parkeerplaats uitrijden, zien je kind vaak niet.
 • Weeg goed af of je kind reeds zelfstandig naar school kan stappen of fietsen. Is het vaardig genoeg om de schoolweg veilig af te leggen? (Kinderen van minder dan 8 à 9 jaar zijn niet in staat om efficiënt op alle verkeerssituaties te reageren. Dat blijkt uit studies.)
 • Kies zorgvuldig en oefen de route die het kind alleen zal volgen. De kortste route is niet altijd de veiligste! Gebruik hiervoor onze schoolbereikbaarheidskaart.
 • Controleer in de loop van het schooljaar af en toe of het nog steeds goed gaat.
 • Geef zelf altijd het goede voorbeeld.

Tips voor bestuurders

 • De reacties van kinderen zijn onvoorspelbaar: wees extra voorzichtig in de buurt van een school of een plaats waar veel kinderen komen.
 • Matig je snelheid telkens als je in de buurt van een school komt of nabij een plaats waar veel kinderen komen.
 • Vertraag onmiddellijk wanneer je een kind langs de weg opmerkt. Enkele tellen later kan het kind zich immers op jouw traject bevinden.
 • Sla je af aan een kruispunt, vergeet dan niet dat fietsers die rechtdoor rijden voorrang hebben. Hetzelfde geldt voor voetgangers die de straat oversteken.
 • Vermijd een bus of tram aan een halte voorbij te rijden. Kinderen (en volwassenen) kunnen immers net voor de bus of tram de straat oversteken en plots voor je auto opduiken.
 • Hou bij het voorbijrijden van fietsers minstens één meter afstand. Vooral wanneer het om kinderen gaat, neem je best wat meer afstand, want zij durven nogal eens onverwachts uitwijken.
 • Maak nooit rechtsomkeer of voer nooit andere complexe manoeuvres uit nabij een school of een plaats waar veel kinderen komen.

Nog meer tips

Op de website van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) kan u de folder Veilig naar school downloaden, met talrijke tips voor ouders over veilig schoolverkeer te voet, met de fiets of bromfiets, per auto of met het openbaar vervoer. 

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Mobiliteit
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 655
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
 • Smekens, Nele
  tel. 053 640 655
  e-mail
Verwante pagina's