Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Indeling waterlopen

Dender_verzichtKerk.jpgDoorheen Denderleeuw stromen verschillende waterlopen: de Dender uiteraard, maar ook verschillende beken en kleine grachtjes die vaak niet meer zichtbaar zijn omdat ze ondergronds lopen.

 

In de loop van de geschiedenis heeft men deze waterlopen in kaart gebracht en in verschillende categoriën ingedeeld. Een eerste atlas van de onbevaarbare waterlopen werd al in 1877 opgemaakt, meer recente versies in 1950 en 1967 zorgden voor de huidige indeling van de onbevaarbare waterlopen. Deze laatste versies zijn online raadpleegbaar.

 

In Vlaanderen wordt een onderscheid gemaakt tussen bevaarbare, onbevaarbare en niet-geklasseerde waterlopen of grachten. Afhankelijk van de categorie van de waterloop is een andere instantie bevoegd voor het beheer en het onderhoud ervan.

Bevaarbare waterlopen

In Denderleeuw is de enige bevaarbare waterloop de Dender. Het beheer ervan is in handen van de Vlaamse waterbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV. Op hun website kan u meer info terugvinden omtrent recreatie op de Dender, gebruik van het jaagpad, e.d.

Onbevaarbare waterlopen

De onbevaarbare waterlopen zijn onderverdeeld in drie niveaus met elk hun eigen beheerder:

 

Categorie     Voorbeeld     Beheerder
Eerste categorieGeen in DenderleeuwVMM, afdeling Waterbeheer
Tweede categorieMolenbeek, Wildebeek,...Provincie Oost-Vlaanderen, afdeling Waterbeleid
Derde categorieIddergemse WaterloopGemeente Denderleeuw, dienst Leefomgeving

 

Alle aangelanden, gebruikers en eigenaars van gronden aanpalend aan de waterlopen zijn verplicht doorgang te verlenen aan de beheerder. Bovendien moeten ze toelaten dat het nodige materiaal voor de werken en het ruimingsmateriaal op hun terrein, niet verder dan 5 meter van de waterloop, wordt gedeponeerd.

Niet-geklasseerde waterlopen

Dit zijn alle andere beken en grachten die niet opgegeven zijn in de atlas van 1967 en die door de aangelanden zelf moeten beheerd worden. De waterlopen moeten onderhouden en gekuist worden zodat de natuurlijke afvloeiing van het water niet verstoord wordt.

Raadplegen waterstanden

Iedereen kan de waterstanden volgen op de site van het HIC (Hydrologisch Informatiecentrum) of van de Overstromingsvoorspeller. Zo kan u zich informeren over nakende hoogwaterstanden of mogelijke overstromingen.

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Wonen & Ondernemen
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 663
  e-mail
 • Dienst Leefomgeving
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 630
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
Verwante pagina's Externe links