Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Huuradvies bij de Huurdersbond

Wat?

Huurders van woningen kunnen gratis huuradvies verkrijgen. De gemeente ging hiervoor een samenwerkingsakkoord aan met de vzw Huurdersbond van Oost-Vlaanderen. 

Indien u vragen heeft over de huur van een woning, ga dan eens langs bij de huurdersbond. Dit is een vereniging die opkomt voor de belangen van huurders, individueel en collectief.

Dienstverlening huurdersbond

De huurdersbonden ijveren voor het recht op wonen voor iedereen. Dit is het recht te kunnen beschikken over een goede betaalbare woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, waar men ongestoord kan wonen zolang men wenst.De huurdersbond biedt u:

 • advies bij concrete problemen met b.v. opzeg, waarborg, herstellingen, index, ...
 • informatie over uw rechten en plichten als huurder;
 • vorming voor groepen en verenigingen.

De huurdersbond biedt u geen:

 • advies inzake handelshuur of pacht;
 • vertegenwoordiging voor de rechtbank.

De huurdersbond komt op voor:

 • de belangen van alle huurders-bewoners, in de sociale en de privé-sector;
 • al wie het extra moeilijk heeft op de huurmarkt.

Bij de huurdersbond staat de huurder centraal. Verhuurders en/of eigenaars kunnen niet bij hen terecht.

Hoe krijgt u huuradvies?

Individueel

Tegen een vast lidgeld krijgt u één jaar juridisch huuradvies en ontvangt u het Huurdersblad. Dit is een overzichtelijk tijdschrift met allerlei praktische informatie over de huurwetgeving. De huurdersbonden vragen een individueel lidgeld, dat varieert van 12 tot en met 15 euro.

 

Collectief

Ook organisaties kunnen lid worden. Tegen een vast tarief per jaar krijgen zij telefonisch advies, een aantal lidkaarten of doorverwijsbrieven en een abonnement op het Huurdersblad.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Huurdersbond Oost-Vlaanderen

Grondwetlaan 56 b

9040 Sint-Amandsberg

Tel.: 09 223 28 77 - 09 223 63 20

Fax: 09 234 04 73

E-mail: huurdersbond.o-vl@pandora.be

Permanenties en spreekuren

 • Centraal secretariaat Sint-Amandsberg
  Grondwetlaan 56 b te 9040 Sint-Amandsberg
  elke dinsdag, donderdag en vrijdag na afspraak
  elke donderdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur
 • Adviespunt Aalst
  Grote Markt 3 te 9300 Aalst
  iedere dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Er wordt geen telefonisch advies gegeven. Aan de huurders wordt gevraagd de eerste keer persoonlijk langs te komen voor de opmaak van een dossier. 

 

U kunt op de website van de huurdersbonden handige brochures over allerlei thema's, modelbrieven en modelhuurcontracten downloaden. U kunt die ook tegen kopieprijs bij een huurdersbond verkrijgen.

Voor meer inlichtingen: http://www.huurdersbond.be/