Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Tankslag: groepsaankoop voor stookolietanksaneringen

TankslagVeel gezinnen zijn voor de verwarming van hun woning overgeschakeld van stookolie naar aardgas. Stookolietanks die onbeheerd achterblijven, kunnen vroeg of laat beginnen lekken. Ook lege stookolietanks bevatten nog olieresten, zodat ernstige vervuiling van de bodem of het grondwater kan ontstaan. De kosten voor de sanering kunnen dan vaak hoog oplopen. Om de kosten voor het verwijderen of opvullen van zulke stookolietanks te drukken, organiseren de gemeenten Denderleeuw, Haaltert, Erpe-Mere en stad Aalst samen met SOLVA een tankslag.

 

De milieuwetgeving bepaalt dat elke tank die buiten gebruik gesteld is, geledigd, gereinigd en verwijderd moet worden. Indien de verwijdering omwille van technische aspecten niet mogelijk is, moet ze gereinigd en opgevuld worden. De beslissing om de tank al dan niet op te vullen wordt genomen door een erkend tanktechnicus. 

Verloop groepsaankoop

 • Op de eerste informatieavond wordt het opzet en de werkwijze van de groepsaankoop uit de doeken gedaan. U bent welkom op dinsdag 16 februari om 18.30 uur in zaal De Schiptrekker in het gemeentehuis (A. De Cockstraat 1, Denderleeuw).
 • De werkgroep, bestaande uit een gemeentelijke afgevaardigde en geïnteresseerde inwoners, selecteert de firma met de beste voorwaarden (prijs en kwaliteit) voor een zo breed mogelijke doelgroep.
 • De gekozen firma geeft op 14 april om 18.30 uur in zaal De Schiptrekker een tweede informatieavond waar zowel hun werking als de concrete aanpak wordt voorgesteld.
 • Tenslotte sluit de gekozen firma een individueel contract af met de geïnteresseerde inwoner om de tank te verwijderen of op te vullen. Na de uitvoering van de werken zal de firma de vereiste attesten van buitengebruikstelling van de tank aan u  overmaken.

Wil u mee beslissen over de aannemer?

De keuze van de firma's gebeurt door een werkgroep van mensen die hun tank willen laten saneren. Wil u deel uitmaken van deze stuurgroep? Duid dit dan aan bij uw inschrijving. U krijgt vervolgens een persoonlijke uitnodiging voor deze stuurgroep. De firma's die gekozen worden, komen zichzelf en hun werkwijze voorstellen op de tweede infoavond. U kan meteen contacten leggen om een offerte te laten opmaken.

Inschrijven

Heeft u een buiten gebruik gestelde stookolietank en bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de tankslag? Dan kan u, geheel vrijblijvend, inschrijven. Het invullen van het inschrijvingsformulier verplicht u tot niets.

Inschrijven voor de tankslag

Indienen kan door het ingevulde formulier in te scannen en te mailen naar leefomgeving@denderleeuw.be of af te geven aan het loket van de dienst Stedenbouw en Leefomgeving (A. De Cockstraat 1 in Denderleeuw).


Het indienen van het formulier kan zolang het project loopt.

Meer info

Dienst Leefomgeving: 053 640 651 - leefomgeving@denderleeuw.be

SOLvA: tanksanering@so-lva.be

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Leefomgeving
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 630
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
 • Staelens, Gert-Jan
  tel. 053 640 651
  e-mail
Verwante pagina's