Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

ADiL (interlokale vereniging voor integratie in Affligem, Denderleeuw en Liedekerke)

Logo Adil

Affligem, Denderleeuw en Liedekerke gaan nauwer samenwerken om de integratie van inwoners met een migratieachtergrond te bevorderen.

Op donderdag 17 maart 2016 werd de oprichtingsovereenkomst ondertekend van de interlokale vereniging voor integratie in Affligem, Denderleeuw en Liedekerke, afgekort tot ‘ADiL’. Onder deze naam willen de buurgemeenten hun samenwerking rond integratieprojecten een herkenbaar gezicht geven, een expertisenetwerk uitbouwen en goede praktijken met elkaar delen.  

Opdracht

Een eerste opdracht voor ADiL bestaat erin om de succesfactoren en knelpunten van alle projecten in Affligem, Denderleeuw en Liedekerke te analyseren. Dan kan bekeken worden welke initiatieven door de andere partnergemeenten kunnen worden overgenomen, rond welke acties kan worden samengewerkt en welke projecten beter anders worden aangepakt. De bedoeling is om in een latere fase ook onze expertise en goede praktijken te delen met andere gemeenten in de regio.

 

Heel wat plaatselijke spelers  zoals scholen en verenigingen, maar ook vrijwilligers en onze baliemedewerkers zoeken naar manieren om een goed contact op te bouwen met nieuwe inwoners. Omwille van talige, culturele en andere drempels is de wederzijdse communicatie niet altijd evident. Op hun vragen zal ADiL samen met hen een antwoord proberen te zoeken.

 

Minstens even belangrijk zijn de vragen die nieuwe inwoners en inwoners met een migratieachtergrond hebben. Zo kan ADiL nieuw gezinnen mee op weg helpen om deel te nemen aan het verenigingsleven, zelf een vereniging op te starten of mee te helpen bij de organisatie van bijvoorbeeld een buurtfeest. Als we dan ook de vereniging of het buurtcomité zelf ondersteunen, kan dit een positieve ervaring zijn voor alle partijen. Die verbondenheid stimuleren, daar is het ADiL om te doen. 

Meer info

adil@liedekerke.be