Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Vacature: maatschappelijk werker bij sociale dienst (halftijds, contract bepaalde duur)

Halftijdse betrekking B1-B3, contract van bepaalde duur (1 september 2018 - 31 augustus 2020)


--> Kandidaatstelling tot 19 augustus 2018

 

Functie

Je gaat aan de slag bij de sociale dienst van het OCMW, die instaat voor een ruim aanbod van hulpverlening aan alle inwoners van Denderleeuw en heeft een bijzondere aandacht voor kansarmen.

Binnen het team van de sociale dienst ben je o.a. verantwoordelijk voor intake. 

 

Je belangrijkste taken zijn o.a.: hulpvragers ontvangen, registratie van de hulpvraag, actief luisteren, uitzoeken wat de concrete hulpvraag en verwachtingen van de hulpvrager zijn, aanbod van het OCMW voorstellen en toelichten, vervolgafspraak maken of doorverwijzen naar de gepaste hulpverlening, opmaak sociaal verslag aan de hand van een sociaal onderzoek, huisbezoeken afleggen in kader van begeleiding of in kader van sociaal onderzoek, advies ter voorbereiding van een beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst opmaken en communiceren van deze beslissing aan de hulpvrager. 

Profiel

 • Je gelooft sterk in de kansen van mensen en je gaat graag een uitdaging aan
 • Je werkt resultaatsgericht, steeds op maat van de cliënt.
 • Je bent sterk luistervaardig, geduldig en assertief.
 • Je bent zelfstandig maar werkt ook vlot samen met collega's en externe partners.
 • Aantoonbare kennis van het wetgevend kader: RMI-wet, organieke wet strekt tot de aanbeveling. 

Jobgerelateerde competenties

 • Een overzicht van de activiteiten opstellen en meedelen aan de verantwoordelijken en/of de partners en/of politici.
 • Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten
 • Informatie over de regelgeving en de sociale hulpmogelijkheden actueel houden.
 • Een partnernetwerk uitbouwen.
 • De situatie en de behoeften van de persoon analyseren.
 • De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen.
 • De persoon doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken, ...

Persoonsgebonden competenties

 • Omgaan met stress
 • Klantgerichtheid
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zelfstandig werken

 

»  Bekijk hier de functiekaart.

Voorwaarden

 • Je beschikt over volgende diploma:
  • een bachelordiploma sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma,
  • een bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma.* 

* Onder gelijk gesteld wordt verstaan:

 

Voor punt 1°: het diploma van maatschappelijk assistent van vóór de invoering van de BAMA-structuur (lees: van vóór het academiejaar 2004-2005)

Voor punt 2°: het diploma van sociaal verpleegkundige van vóór de BAMA-structuur (lees: van vóór het academiejaar 2004-2005).

Aanbod

 • Een boeiende en afwisselende functie
 • Een contract van bepaalde duur vanaf 1 september 2018 tot en met 31 augustus 2020.
 • Het geïndexeerd bruto maandsalaris voor deze halftijdse betrekking situeert zich tussen min. € 1.206,24 (weddeschaal B1 - 0 jaar ervaring) en max. € 2.032,84 (weddeschaal B3 - min. 23 jaar ervaring). 
 • Ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen, relevante ervaring uit privésector of als zelfstandige kan in aanmerking worden genomen met een maximum van 10 jaar.

 • Het salaris wordt aangevuld met heel wat interessante voordelen (maaltijdcheques van 8 euro, tweede pensioenpijler, eindejaarstoelage, volledige terugbetaling van het openbaar vervoer, fietsvergoeding).
 • Verder geniet je van een gunstige werk- en verlofregeling (glijdende werktijden, 31 verlofdagen).

Selectieprocedure

Stuur een gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum vitae en een kopie van je diploma per brief naar OCMW Denderleeuw, t.a.v. OCMW-voorzitter Lieven Vernaillen, Ten Kouter 20, 9470 Denderleeuw of via e-mail naar aanwervingen@denderleeuw.be.

Je kan je kandidatuur tegen ontvangstbewijs ook persoonlijk afgeven op de personeelsdienst.

 

Kandidaturen dienen uiterlijk op 19 augustus 2018 te worden ontvangen.

 

De selectieprocedure bestaat uit een gesprek op basis van het CV. De vooropgestelde datum van dit gesprek is donderdagnamiddag 23 augustus 2018.

Gelieve deze datum vrij te houden. Wie in aanmerking komt, zal ten laatste op aandagavond 20 augustus een uitnodiging ontvangen via e-mail (gelieve dan ook zeker uw mailadres door te geven bij uw kandidaatstelling).

Meer info

Dienst HRM: 053 645 832 - aanwervingen@denderleeuw.be 

 

Wij werven aan op basis van kwaliteiten en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of seksuele voorkeur.


Wenst u meer informatie?