Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Inschrijven voor niet-Belgen op kiezerslijst

Niet-Belgen kunnen zich onder bepaalde voorwaarden laten inschrijven op de kiezerslijst zodat ze ook kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen.

Voorwaarden

Heb je de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie? Je bent stemgerechtigd en hebt stemplicht als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen
  • je mag niet geschorst zijn of uitgesloten van het kiesrecht
  • je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten
  • je moet ten laatste op de dag vóór het afsluiten van de kiezerslijst je aanvraag indienen om ingeschreven te worden

Heb je de nationaliteit van een land dat geen lid is van de Europese Unie? Je bent stemgerechtigd en hebt stemplicht als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen
  • je verblijft gedurende 5 jaar onafgebroken in België en hebt een verblijfstitel die dit bewijst
  • je mag niet geschorst zijn of uitgesloten van het kiesrecht
  • je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten
  • je moet ten laatste op de dag vóór het afsluiten van de kiezerslijst je aanvraag indienen om ingeschreven te worden

Je dient je afzonderlijk te laten inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen. Was je in het verleden al ingeschreven en voldeed je sindsdien steeds aan al de voorwaarden? Dan blijft je inschrijving ook gelden voor de volgende verkiezing voor hetzelfde bestuursniveau.

Procedure

Download hieronder het inschrijvingsformulier en geef dit volledig ingevuld af aan de onthaalbalie van het Administratief Centrum, A. De Cockstraat 1, Denderleeuw. Dit kan tot en met 31 juli 2018. Het college van burgemeester en schepenen zal onderzoeken of je aan alle voorwaarden voldoet en beslissen over je inschrijving.


Uitzonderingen


In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om je stem uit te brengen. Wil je toch je stem laten gelden, ondanks je afwezigheid? In dat geval kan je een volmacht geven aan een andere kiezer. Meer info over het geven van een volmacht of het verontschuldigen voor de verkiezingen


Meer info


Voor al je vragen betreffende verkiezingen kan je terecht op verkiezingen@denderleeuw.be.