Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Rijksregisternummer

Wat?

Het Rijksregisternummer is een unieke gebruikersidentificatie verbonden met elke burger ingeschreven in Belgiƫ.
Het hergebruik van een identificatienummer, dat reeds eerder werd toegekend, wordt volledig uitgesloten.

Waar kan ik het vinden?

Het rijksregisternummer is vermeld op uw SIS-kaart. Dit is het nummer bovenaan rechts.
Het rijksregisternummer is ook een gegeven op uw eID of EVK (elektronische vreemdelingenkaart) of een facultatief gegeven op de achterkant van uw identiteitskaart (oud model).

Hoe is het samengesteld?

Het rijksregisternummer (RN) bestaat uit 11 cijfers volgens een bepaalde structuur.

 • eerste 6 cijfers = geboortedatum volgens het formaat JJMMDD
 • volgende 3 cijfers = dagteller van de geboortes; oneven voor het mannelijke geslacht, even voor het vrouwelijke geslacht
 • laatste 2 cijfers = controlenummer

Controle

Het controlenummer wordt berekend door het getal van negen cijfers, dat gevormd wordt door de aaneenschakeling van de geboortedatum en het reeksnummer, te delen door 97. De rest van deze deling wordt van 97 afgetrokken. Het aldus bekomen verschil is het controlenummer.

Reglementering

Koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de samenstelling van het identificatienummer van de personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen (Belgisch Staatsblad van 21 april 1984), gewijzigd door het koninklijk besluit van 25 november 1997 (Belgisch Staatsblad van 16 december 1997).

Het koninklijk besluit van 25 november 1997 heeft de samenstelling van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen aangepast met het oog op de overgang naar het jaar 2000 (het volgnummer van inschrijving wordt herbegonnen voor de personen die geboren zijn in of na het jaar 2000; toevoeging van het cijfer 2 voor de aaneenschakeling van de negen cijfers van geboortedatum en reeksnummer met het oog op de berekening van het controlegetal).

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Bevolking
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 680
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
Verwante pagina's