Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Leerlingenbegeleiding

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.

 

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Naargelang van de plaatselijke behoeften en omstandigheden kunnen er ook logopedisten, kinesisten, e.a. werkzaam zijn.


Die verschillende vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team om het welbevinden van leerlingen te bevorderen doorheen hun schoolloopbaan. Het gaat er dus om de leerling zich goed te laten voelen zodat hij zijn kennis en vaardigheden in de beste omstandigheden kan ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat de verschillende vakmensen van een CLB in team werken.


Een CLB kan leerlingen op vier domeinen begeleiden:

  • het leren en studeren;
  • de schoolloopbaan;
  • de preventieve gezondheidszorg;
  • de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Hieronder volgt een overzicht van de CLB's die actief zijn in de verschillende scholen in Denderleeuw:


Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! Dender 
Zonnestraat 25

9300 Aalst
Tel: 053 60 32 80
directie@clbaalst.be
http://www.clbaalst.be/

 

Deze afdeling begeleidt de scholen van het gemeentelijk onderwijs en van het gemeenschapsonderwijs (GBS Welle, GBS Iddergem, GO! basisschool De Wereldboom, Basisschool Atheneum Denderleeuw, Middenschool en KAD).

 

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Ninove
Kluisweg 13

400 Ninove
Tel: 054 33 90 19
ninove@clbninove.be
http://www.clbninove.be/

 

Deze afdeling begeleidt de scholen van het vrije onderwijsnet ('t Landuiterke, KCD, IKSO).

 

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Aalst
Langestraat 12

9300 Aalst
Tel: 053 78 85 10

info@vclbaalst.be
http://www.vclbaalst.be/

 

Deze afdeling begeleidt de scholen van het vrije onderwijsnet (Vrije Basisschool Welle).

Meer informatie

Links

Documentatie