Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Integratiebeleid

Als lokale overheid is de gemeente Denderleeuw de verantwoordelijke voor de realisatie van het lokaal integratiebeleid.

 

De gemeente Denderleeuw wil een beleid voeren in overeenstemming met de doelstellingen van het Vlaams Minderhedendcreet van 28 april 1998:

 

- Inclusief beleid: de gemeente Denderleeuw kiest ervoor om op al haar beleidsdomeinen de toegankelijkheid voor minderheidgroepen te verhogen.

Inspraak en participatie van elke burger verhogen: de dienst Integratie creëert maatregelen of initiatieven zodat de doelgroepen kunnen deelnemen aan de lokale samenleving.

Onthaal: het onthaal van nieuwkomers moet ervoor zorgen dat zij vlug hun weg vinden in Denderleeuw.

Beeldvorming: een positieve beeldvorming krijgt men door de burgers te informeren over het minderhedenbeleid en het multiculturele samenleven.

 

Het minderhedenbeleidsplan vertrekt vanuit een grondige analyse van de behoeften in de gemeente. De prioriteiten en de te behalen resultaten vormen de doelstellingen van het minderhedenbeleidsplan.

 

--> Bekijk hier het minderhedenbeleidsplan 2009-2012.