Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Sportraad

De gemeentelijke sportraad is het gemeentelijk adviesorgaan voor de sport (zie het gemeenteraadsbesluit inzake de statuten van de nieuwe Vrijetijdsraad). Het heeft een adviserende en coördinerende rol in het gemeentelijk sportbeleid.

De sportraad organiseert in samenwerking met de plaatselijke sportclubs ook tal van evenementen.

Samenstelling sportraad

De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur vergadert maandelijks terwijl de algemene vergadering minstens 1 maal per jaar plaatsvindt.

Hoe aansluiten?

Vul dit aansluitingsformulier volledig in en bezorg het aan de dienst Sport.