Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Ruimtelijke Ordening

Wonen, werken, ons verplaatsen, sporten, ontspannen, natuur... Voor alles hebben we ruimte nodig. En er is al zo weinig ruimte.

Door ruimtelijke ordening en planning proberen de verschillende overheden een duurzaam evenwicht te scheppen tussen woongebieden, bedrijventerreinen, landbouwzones, groengebieden... Het komt er dus op aan om de verschillende locaties op ons grondgebied een juiste bestemming toe te wijzen.


Alvorens u wil (ver)bouwen of een bedrijf starten, moet u dus eerst de ruimtelijke bestemming en voorschriften van uw eigendom nagaan. 


In Denderleeuw wordt de ruimtelijke ordening bepaald door volgende plannen en processen: 

 

Bij aankoop of verkoop van een stuk grond of een woning, vraagt de notaris bij de dienst Ruimtelijke Ordening de nodige informatie aan over het onroerend goed: de zogenaamde notariële inlichtingen

 

Ook u kan een stedenbouwkundig uittreksel aanvragen met gegevens uit het plannen- en vergunningenregister.

 

De gemeente houdt trouwens ook een register van alle onbebouwde percelen op ons grondgebied bij, net als een register van leegstaande, verwaarloosde en onbewoonbare gebouwen (het leegstandsregister)