Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Gebruiksvoorwaarden

A. Algemene voorwaarden e-mail Gemeente Denderleeuw (disclaimer)

Algemeen e-mailadres: gemeentebestuur@denderleeuw.be

 

Elke e-mail uitgaande van het gemeentebestuur Denderleeuw of van een van zijn medewerkers is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de bestemmeling. Ook de eventuele bijlagen kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is of beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten. Als iemand een mail per vergissing ontvangt, dan vragen wij om de afzender per telefoon of via e-mail te verwittigen en het materiaal van de computer te verwijderen. Alleen de bedoelde bestemmeling mag de mail openen, kopiëren, doorsturen of verspreiden.

Een onfeilbare en correcte e-mailtransmissie kan niet worden gegarandeerd. De overgebrachte informatie kan worden onderschept, gewijzigd of vernietigd. Ze kan onder andere verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor een vergissing of een weglating in de inhoud van de boodschap, als gevolg van de elektronische transmissie. De gemeente Denderleeuw kan voor deze zaken niet aansprakelijk gesteld worden. Iedereen die via e-mail met het gemeentebestuur communiceert, wordt geacht deze risico's te aanvaarden.

Elke e-mail van de gemeente Denderleeuw is uitsluitend van informatieve waarde en kan geen enkele verbintenis vanwege het gemeentebestuur tot stand brengen. Verbintenissen kunnen enkel tot stand gebracht worden via de klassieke briefwisseling ondertekend door burgemeester en secretaris.


B. Gebruiksvoorwaarden websites Gemeente Denderleeuw

Algemene website: http://www.denderleeuw.be  

 

Aan het gebruik van de websites van het gemeentebestuur Denderleeuw zijn de volgende voorwaarden verbonden. Door gebruik te maken van de website wordt u geacht deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

1. Doel

De websites van de gemeente Denderleeuw zijn een platform en een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van het gemeentebestuur. De informatie op deze sites is van algemene aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, dient u steeds de bevoegde gemeentediensten te raadplegen.

2. Inhoud en beschikbaarheid

De gemeentelijke diensten staan in voor het enorme informatieaanbod op deze website en leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of onbeschikbaar zou zijn, zal de gemeente inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. U kan dan best de betrokken diensten contacteren of de webmaster op de hoogte brengen via e-mail naar webmaster@denderleeuw.be.


De op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten kunnen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten worden beschouwd. Bij verschil tussen een elektronische tekst en de originele gedrukte tekst heeft de gedrukte tekst voorrang.
De gemeente levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te vorkomen. Nochtans kan de gemeente niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking is of niet door technische problemen kan worden getroffen.
Deze website bevat links naar andere websites van overheden, instanties, organisaties en bedrijven waarover de gemeente geen enkele controle uitoefent. Het gemeentebestuur kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid, juistheid of beschikbaarheid van deze websites.

3. Aansprakelijkheid

Het gemeentebestuur van Denderleeuw of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus. Het raadplegen of het gebruik van deze website houdt in dat wordt ingestemd met de afwijzing van aansprakelijkheid.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De gemeente Denderleeuw behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend en gereproduceerd. Het gebruik en de reproductie van multimediale informatie (onder andere beelden, geluid en softwaretoepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.
Sommige softwaretoepassingen en grafische elementen worden door derden aangeleverd. Ze kunnen door het auteursrecht worden beschermd en zijn daardoor aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen.

5. Geregistreerde gebruikers

Als bezoeker van deze website kunt u zich registreren en aanmelden om u in te schrijven op een nieuwsbrief, eigen informatie voor een vereniging of bedrijf toe te voegen, automatisch formulieren te laten invullen en reacties te plaatsen op nieuwsberichten. Elke geregistreerde gebruiker moet een geldig en werkend e-mailadres opgeven waarvan die eigenaar is. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn paswoorden en ook voor alles wat gebeurt binnen de door hem of haar gebruikte gebruikersnaam.

 

Bij het plaatsen van reacties of informatie op de website worden volgende regels gehanteerd:

  • geen persoonlijke aantijgingen;
  • het is niet toegestaan gegevens te versturen die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privé-leven of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie;
  • de gemeente behoudt het recht om informatie of reacties aan te passen of te verwijderen, of om gebruikers te verwijderen indien deze regels niet worden gerespecteerd.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor informatie die door geregistreerde gebruikers op de website wordt gepubliceerd.

6. Bescherming van de persoonsgegevens

De gemeente Denderleeuw respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens niet aan derden overmaken of verkopen. De via e-mail of webformulier ontvangen gegevens dienen enkel om de gevraagde informatie te verstrekken.
Meer info over ons privacybeleid kan u lezen op www.denderleeuw.be/privacy

7. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) voor deze analyse. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.