Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Onderhoud van wegen, voet- en fietspaden

Denderleeuw beheert, onderhoudt en herstelt de gemeentelijke wegen, voet- en fietspaden.

 

Bij de (her)aanleg van voetpaden wordt projectmatig gewerkt. Dit wil zeggen dat men straat per straat tewerk gaat volgens een prioriteitenprogramma.

 

Ernstige verzakkingen ten gevolge van een slechte ondergrond of defecten aan de riolering worden wel zo snel mogelijk hersteld.

Kleine onderhoudswerken worden met eigen personeel uitgevoerd. Voor meer omvangrijke werken wordt beroep gedaan op aannemers.

 

 

Hieronder vindt u meer info over: