Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Bekendmaking: herziening RUP Dekaply

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Dekaply wordt herzien. Het is de bedoeling om de bestemming van de site op het vlak van bedrijvigheid te verruimen.Openbaar onderzoek.jpg

Het screeningsdossier (bestaande uit de screeningsnota, de adviezen en de verwerking van de adviezen) bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan. Hierin worden de doelstelling en de reikwijdte van het plan beschreven en zijn de relevante milieudisciplines opgenomen.

Uit dit screeningsdossier blijkt dat de milieueffecten niet van die aard zijn dat zij als aanzienlijk moeten beschouwd worden. Dus zal ook geen plan-MER opgemaakt worden. 

 

De screeningsnota en beslissing kunnen van 18 mei tot 16 juni geraadpleegd worden via de website van de dienst MER: www.mervlaanderen.be (dossierdatabank – dossiernummer SCRPL17032).

Meer info

Dienst Stedenbouw: 053 640 635 – stedenbouw@denderleeuw.be

Geplaatst op donderdag 18 mei 2017
Meer nieuws

Reageren

U moet aangemeld zijn om reacties te plaatsen.