Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Leegstand en verwaarlozing worden aangepakt

De gemeente Denderleeuw voert de strijd tegen leegstand en verwaarlozing op. Via de reglementen en belastingen op leegstaande en verwaarloosde woningen of gebouwen en verwaarloosde terreinen, willen we sneller en strenger optreden tegen de twee overlastfenomenen en zo ook de woonkwaliteit ondersteunen en bewakenAls gemeente hebben we een belangrijke regisseursrol inzake woonbeleid. Sinds begin dit jaar zijn verwaarloosde woningen en gebouwen een gemeentelijke bevoegdheid geworden. Dit betekent dat we als gemeente op dit vlak nu een eigen beleid kunnen uitwerken. Om de woonkwaliteit in Denderleeuw hoog te houden, zullen we leegstand en verwaarlozing dan ook strenger aanpakken. Woningen en gebouwen die leeg staan, verwaarloosd of verkrot zijn, zijn niet meer beschikbaar op de woningmarkt en zijn bovendien een storend element in het straatbeeld.


Langdurige leegstand van woningen en/of gebouwen moeten we voorkomen en bestrijden omdat dit hinder en mogelijk gevaar bij omwonenden en buurtbewoners veroorzaakt. Deze twee overlastfenomenen terugdringen is een belangrijke uitdaging. Zeker gezien er nood is aan betaalbare en kwalitatief goede woningen. De reglementen en de belastingen hebben dan ook als doel zoveel mogelijk woningen en/of gebouwen van goede kwaliteit opnieuw ter beschikking te stellen op de woningmarkt.

Reglement en belastingen

Het verwaarlozings- en leegstandsreglement gaat samen met een beschrijvend verslag van de vastgestelde verwaarlozing en/of leegstaand. Dit verslag zal samen met een foto van de vastgestelde feiten opgestuurd worden naar de eigenaar.  De eigenaar kan beroep aantekenen of een vrijstelling aanvragen.

 

Wanneer er leegstand of verwaarlozing van een gebouw of woning wordt vastgesteld door de gemeente, wordt dit toegevoegd aan de inventaris van leegstand of de inventaris verwaarlozing. Aan de eigenaar zal een belasting worden gevraagd en hij zal hiervoor elk jaar een aanslagbiljet ontvangen. Als de problemen worden opgelost en dit ter plaatse wordt vastgesteld, zal de gemeente de woning of het gebouw schrappen van de inventaris. De eigenaar kan bezwaar indienen of een vrijstelling aanvragen. 

 

Op verwaarloosde gronden zal er een belasting geheven worden. Het gaat hier om alle (bebouwde en onbebouwde) percelen en voortuinen waarvan gedurende het aanslagjaar wordt vastgesteld dat zij niet regelmatig (minstens 2 maal per jaar) onderhouden worden of overwoekerd zijn door begroeiing of waarop zich groenafval of andere afvalproducten bevinden waardoor het uitzicht storend is voor de esthetiek van de omgeving of van het woon- en leefmilieu.

 

Verwaarloosde terreinen

Geplaatst op maandag 4 december 2017
Meer nieuws

Reageren

U moet aangemeld zijn om reacties te plaatsen.