Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Nieuwsoverzicht

 • Hoe onderhouden we onze bermen?

  Klepelmaaien.jpg

  Vlaanderen heeft zoveel wegen dat de totale oppervlakte van alle wegbermen samen bijna zo groot is als de totale oppervlakte erkend natuurreservaat. Wegbermen zijn kleine, langgerekte stukjes natuur die toelaten dat planten en bloemen zich kunnen verplaatsen tussen natuurgebieden. De bloemenrijke bermen zijn ook een schuilplaats voor insecten en kleine zoogdieren. Ecologisch bermbeheer kan bijgevolg sterk bijdragen tot het natuurbehoud en de instandhouding van veel wilde planten en dieren. 


  » Lees meer...
  Geplaatst op woensdag 9 mei 2018
 • Nieuwe verlichting voor voetgangerstunnel en fietsenstalling station Denderleeuw

  Verlichting%20tunnel%20treinstation%20%282%29%20%28Medium%29.JPG

  In opdracht van de gemeente Denderleeuw heeft Eandis de voetgangerstunnel onder het station van Denderleeuw, waar dagelijks 9000 reizigers passeren, voorzien van gloednieuwe verlichting. De oude TL-armaturen zijn vervangen en het lichtniveau is opgetrokken, wat de zichtbaarheid en het veiligheidsgevoel verbetert. Ook in de onmiddellijk omgeving van het station werd nieuwe verlichting geplaatst.


  » Lees meer...
  Geplaatst op donderdag 3 mei 2018
 • Ontruiming niet-geconcedeerde graven, columbarium nissen en grafkelders vanaf 14 mei

  KerkhofDenderleeuw.jpg

  Op de begraafplaatsen van Denderleeuw, Welle en Iddergem wordt op 14 mei 2018 een procedure van ontruiming gestart van niet-geconcedeerde begravingen, columbarium nissen en van geconcedeerde (waarvan de concessie niet verlengd werd) begravingen.


  » Lees meer...
  Geplaatst op maandag 16 april 2018
 • Denderleeuw formaliseert taskforce domiciliefraude

  Fotomoment%20domiciliefraude%20%28Medium%29.JPG

  De gemeente Denderleeuw voert sinds twee jaar een strijd tegen het fenomeen domiciliefraude. Hiervoor werd samen met het OCMW, de lokale politie, de sociale huisvestingsmaatschappijen Dewaco en Denderstreek en het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen een taskforce opgericht om informatie uit te wisselen en tot een doelgerichte aanpak van domiciliefraude te komen. Ook het parket, de arbeidsauditeur en Wonen Vlaanderen afdeling Toezicht hebben mee het samenwerkingsprotocol onderschreven. Het samenwerkingsverband werd op de gemeenteraad van 6 februari en de OCMW-raad van 11 januari geformaliseerd.


  » Lees meer...
  Geplaatst op woensdag 11 april 2018
 • Sint-Antoniuskermis levert 2342 euro op voor Schoonderhage

  07_04_2018%20CHEQUE%20VARKENSKOPVERKOOP%20%28WD%29%20001%20.jpg

  De veiling van de varkenskop en de verkoop van jenever tijdens Sint-Antoniuskermis Iddergem op 21 januari bracht 2342 euro op. Dit mooie bedrag wordt door de Heemkundige Kring Iddergem en het gemeentebestuur geschonken aan het woon- en dagcentrum Schoonderhage.


  » Lees meer...
  Geplaatst op woensdag 11 april 2018
 • Begraafplaats Denderleeuw wordt ingegroend

  onkruid.jpg

  Sedert 1 januari 2015 is het pesticidereductieplan in werking getreden. Concreet betekent dit dat lokale besturen vanaf deze datum geen pesticiden meer mogen gebruiken in het openbaar domein. Dit heeft als gevolg dat de onkruidbestrijding dient te gebeuren door middel van branden en wieden. De begraafplaats van Denderleeuw is qua onkruidbestrijding tot heden zeer arbeidsintensief vermits de wandelpaden momenteel zijn uitgevoerd in rode kiezelsteentjes. Om het onderhoud beheersbaar te maken, besliste het college van burgemeester en schepenen om een gedeelte van de wandelpanden te gaan inzaaien, dit zorgt ervoor dat deze zones kunnen gemaaid worden, waardoor de onkruidbestrijding minder arbeidsintensief wordt.


  » Lees meer...
  Geplaatst op donderdag 29 maart 2018
 • Geboortebos maakt Denderleeuw een stukje groener

  25_03_2018%20GEBOORTEBOS%20%28WD%29_010.jpg

  Op zondag 25 maart werd Denderleeuw een bos rijker. De kinderen die geboren werden in 2017 mochten samen met ouders, grootouders, broers en zussen, een boompje planten. De 250 boompjes die aangeplant werden, betekenen de start van de ontwikkeling van het project ‘Wildenbroek’. Naast een jaarlijks uitbreidend geboortebos komt er ook een insectenhotel, knuppelpad en bloemenweide. De talrijke opkomst van jonge gezinnen was een ideaal moment om ook de diensten van het Huis van het Kind in de kijker te zetten.


  » Lees meer...
  Geplaatst op donderdag 29 maart 2018
 • Invoering exploitatievergunning voor horecazaken

  Horeca.png

  Sinds 1 maart voert de gemeente Denderleeuw een exploitatievergunning in voor horecazaken. Horecazaken moeten immers aan regels en voorschriften voldoen in het belang van de uitbater en de klanten. De uitbater heeft met zo’n vergunning, op basis van een aantal vervulde voorwaarden, het recht om een horecazaak uit te baten. Het invoeren van zo’n vergunning gebeurt in steeds meer steden en gemeenten in Vlaanderen en werd nu ook in Denderleeuw op de gemeenteraad van 22 februari goedgekeurd.


  » Lees meer...
  Geplaatst op donderdag 8 maart 2018
 • Bekendmakingen inzake Wonen & Ondernemen raadplegen

  Bekendmaking.jpg

  Op de gemeentelijke website kan iedereen de bekendmakingen en beslissingen inzake Wonen & Ondernemen raadplegen.


  » Lees meer...
  Geplaatst op donderdag 15 maart 2018
 • Succesvolle noodplanoefening met simulatie van treinaanrijding in Denderleeuw

  BEN_9156_preview.jpeg

  Op vrijdag 9 maart organiseerden de federale diensten van gouverneur Jan Briers, in samenwerking met een tiental externe partners een grootschalige noodplanoefening in Denderleeuw. Daarbij werd een aanrijding gesimuleerd tussen een reizigerstrein en een vrachtwagen. Er vielen verschillende licht- en zwaargewonden, onder wie ook de treinbestuurder en de vrachtwagenchauffeur. De multidisciplinaire oefening vond plaats aan het logistiek centrum van spoornetbeheerder Infrabel aan het station van Denderleeuw. Zowel de operationele aspecten op het terrein als beleidsaspecten werden ingeoefend.


  » Lees meer...
  Geplaatst op vrijdag 9 maart 2018