Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Aanvraag van Belgische nationaliteit

Wat?

De wet voorziet heel wat mogelijkheden om Belg te worden. U kan uw nationaliteit wijzigen, o.a. door naturalisatie, nationaliteitskeuze of nationaliteitsverklaring.
U kunt terecht bij de dienst Burgerlijke Stand van uw woonplaats voor meer informatie.

Voor wie?

Iedereen die een vreemde nationaliteit heeft, kan zich aanmelden om informatie te bekomen over het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.

Wat moet ik meebrengen?

Uw verblijfsvergunning is voldoende om na te gaan op welke manier u Belg kan worden.

Hoeveel kost het?

Voor de meeste procedures moet er 150€ betaald worden bij het Registratiekantoor in Oudenaarde om de procedure te kunnen opstarten. Daarnaast zijn er ook nog andere kosten verbonden aan de aanvraag. Zo zal er bijvoorbeeld betaald moeten worden wanneer er een gelegaliseerde geboorteakte wordt aangevraagd in het land van oorsprong. Deze geboorteakte moet aangevraagd en betaald worden door de betrokkene.

Wat zijn de stappen?

U komt bij de dienst Burgerlijke Stand langs met uw verblijfsvergunning. Hiermee kan de dienst Burgerlijke Stand nagaan welke procedure voor u kan toegepast worden.

U krijgt een lijst van documenten die u moet verzamelen. Met deze documenten, die voldoende gelegaliseerd en vertaald moeten zijn, moet u langskomen op de burgerlijke stand die een controle zal uitvoeren en het dossier opmaken. Het volledige dossier wordt vervolgens doorgestuurd naar verschillende instanties ter controle. Op het moment dat deze controle voltooid is, zal het dossier, indien er geen negatieve adviezen zijn, verder worden afgehandeld en afgewerkt door de dienst burgerlijke stand(*). Van zodra het dossier afgerond is zal u door de dienst bevolking tevens uitgenodigd worden voor de aanvraag van een elektronische identiteitskaart.

(*) Naturalisatie vormt hierop een uitzondering: uw dossier wordt wel opgestuurd maar de verdere afwerking verloopt volledig via de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Dienst Naturalisaties, Regentlaan 35, 1000 Brussel. U kan uw naturalisatiedossier trouwens ook zelf versturen.

Wat met documenten uit het buitenland?

Elk vreemd document bestemd voor de burgerlijke stand moet gelegaliseerd worden (uitzondering: indien een verdrag vrijstelling van legalisatie voorziet). Geactualiseerde informatie over legalisatie is steeds beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

 

Consulaire attesten:

 • in België afgeleverd: moeten door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken gelegaliseerd worden;
 • in het buitenland afgeleverd: moeten gelegaliseerd worden door de Belgische consul ter plaatse.

Al deze documenten moeten opgesteld zijn in het Nederlands of vergezeld zijn van een eensluidende vertaling in het Nederlands. De vertaling kan gebeuren in België door een erkend beëdigde vertaler (handtekening wordt gelegaliseerd op rechtbank van eerste aanleg).

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Burgerlijke stand
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 670
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren
Verwante pagina's