Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Subsidie voor kadervorming

Wat?

Het gemeentebestuur verleent een financiële tussenkomst aan jeugdbegeleiders voor het volgen van een kadervormingscursus, ingericht door een organisatie die erkend wordt door de Afdeling Jeugdwerk van de Vlaamse Gemeenschap in zowel nationaal, provinciaal als regionaal verband.

Voor wie?

  • Elke Denderleeuwse jongere die bij aanvang van de cursus jonger is dan 26 jaar.
  • Iedere actieve begeleider van een door de gemeente erkende jeugdvereniging.

Voorwaarden?

Iedere jongere die op de gemeentelijke jeugddienst een 'bewijs van deelname' kan voorleggen, krijgt hiervoor een toelage onder volgende voorwaarden:

  • Het bewijs mag maximaal 1 jaar oud zijn en komt slechts éénmaal in aanmerking voor subsidie.
  • 2/3e van het cursusgeld wordt terugbetaald, met een maximumbedrag van 100 euro per attest.

Wanneer wordt er terugbetaald?

  • Bij ontvangst van de attesten voor 15 april van het subsidiejaar, wordt de subsidie eind juni op de rekening van de rechthebbenden gestort.
  • Bij ontvangst van de attesten tussen 15 april en 31 augustus van het subsidiejaar, wordt de subsidie eind december op de rekening van de rechthebbenden gestort.

Hoe aanvragen?

De subsidie voor kadervorming kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier.