Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Managementteam

Terwijl het politiek management (raad en college) verantwoordelijk is voor de beleidsbepaling, speelt het ambtelijk management een strategische en ondersteunende rol in de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.

 

In de aansturing van de beleids- en beheerscyclus ondersteunt het managementteam de gemeentesecretaris en neemt daarbij een coördinerende functie op zich: het bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, en staat in voor de interne communicatie van de gemeentelijke organisatie en voor een optimale en vruchtbare werksfeer onder het gemeentepersoneel.

 

Het managementteam van de gemeente is niet alleen een overlegorgaan. Vanuit een dienstoverschrijdende benadering werkt het MAT vooral op strategisch niveau aan de organisatie en werking van de administratie en streeft het naar een burgergerichte, kwalitatieve, coherente, duurzame en transparante dienstverlening, die moet bijdragen tot een harmonieuze en aangename samenleving voor alle inwoners.

 

Het managementteam bestaat uit:

  • de gemeentesecretaris: Jimmy Geeraerts
  • de gemeenteontvanger: Jo Waterloos
  • het afdelingshoofd Burgerzaken
  • het afdelingshoofd Grondgebiedzaken: Jimmy Geeraerts
  • het wnd. afdelingshoofd Vrijetijdszaken: Lieselot Breynaert
  • het afdelingshoofd Algemeen Beleid: Nele Daem

Deze leden hebben een beraadslagende stem.

De burgemeester maakt als raadgevend lid deel uit van het managementteam.