Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Managementteam

Terwijl het politiek management (raad en college) verantwoordelijk is voor de beleidsbepaling, speelt het ambtelijk management een strategische en ondersteunende rol in de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie.

 

In de aansturing van de beleids- en beheerscyclus ondersteunt het managementteam de secretaris en neemt daarbij een coördinerende functie op zich: het bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, en staat in voor de interne communicatie en een optimale en vruchtbare werksfeer onder het personeel.

 

Het managementteam is niet alleen een overlegorgaan. Vanuit een dienstoverschrijdende benadering werkt het vooral op strategisch niveau aan de organisatie en werking van de administratie en streeft het naar een burgergerichte, kwalitatieve, coherente, duurzame en transparante dienstverlening, die moet bijdragen tot een harmonieuze en aangename samenleving voor alle inwoners.

 

Het managementteam bestaat uit:

  • de burgemeester
  • de voorzitter van het OCMW
  • de algemeen directeur
  • de adjunct-algemeen directeur
  • de financieel directeur
  • het afdelingshoofd Personeel & Organisatie
  • de projectmedewerker Organisatie
  • een vertegenwoordiger uit het diensthoofdenoverleg