Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Hondenpoep en hondentoiletten

Hondentoilet Broekpark WelleHondenpoep? Baasje, we hebben er genoeg van!

Met die slagzin voeren de gemeenten Denderleeuw en Haaltert campagne tegen hondenpoep. Uit een onderzoek van de lokale politie blijkt dat maar liefst 33% van de bevolking ongewenste hondenpoep op het trottoir, het grasperk of het wandelpad als het grootste probleem van overlast beschouwt. Allesbehalve aangenaam, niet alleen voor de toevallige voorbijganger die er nietsvermoedend instapt, maar evenmin voor het gemeentepersoneel dat de plantsoenen moet onderhouden en de voetpaden moet schoonhouden.

Kakje? Zakje!

De baasjes of begeleiders van honden moeten de nodige maatregelen nemen opdat hun troeteldier de voet- en fietspaden, de wandelpaden in parken, de openbare gras- en bloemenperken, de speelpleinen en de parkings, de openbare weg en de huisgevels niet kunnen bevuilen.

 

Laat de hond wat vallen dan moet het baasje zelf de hondenpoep opruimen. Eén belangrijke vuistregel voor wie met de hond op stap gaat: neem steeds één of meer plastic zakjes mee. Als er zich dan toch een ongelukje zou voordoen, moet de hondenbegeleider meteen de hondenpoep verwijderen met het zakje, het zakje meenemen en in een vuilnisbak gooien.

 

Deze opruimplicht geldt overal, dus ook in de hondentoiletten!

Hondentoilet

De gemeente wil niet enkel verbieden, maar biedt ook alternatieven om het voor iedereen aangenaam te houden. Verspreid over Denderleeuw zijn er een aantal hondentoiletten aangelegd waar uw huisdier ongehinderd zijn boodschap kan doen. Deze hondentoiletten zijn voorzien van een afvalbak waarin de hondenpoep kan gedeponeerd worden. Op het Sint-Annapleintje te Denderleeuw (hoek Rodenbachstraat - Sint-Annastraat), aan beide ingangen van het Broekpark te Welle, langsheen het joggingpad in het gemeentelijk sportpark, aan de ingang van de parking aan de achterzijde van het administratief centrum en in de tuin van het Kasteeltje in de Stationsstraat zijn hondentoiletten voorzien.

Enkele nuttige tips

  • Neem bij het uitlaten steeds één of meer plastic zakjes mee om de ontlasting van de hond op te ruimen.
  • Ook in de hondentoiletten geldt deze opruimplicht! U kunt de zakjes deponeren in de speciale afvalbakken bij deze hondentoiletten.
  • Het houden van een hond als huisdier brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee. Bent u van plan een hond in huis te halen, laat u dan vooraf grondig informeren door bijvoorbeeld een dierenarts. Al gedacht aan een asieldier?