Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Rattenbestrijding

Wat?

Tegen ratten moet men snel optreden. Niet alleen verspreiden ze verschillende ziekten, ze brengen ook schade toe aan de oevers van grachten en waterlopen, gewassen, isolatiemateriaal en elektrische leidingen. Daarnaast eten ratten aan voedselvoorraden van andere dieren en bevuilen ze deze met hun uitwerpselen. Daarnaast is er ook nog het probleem van overpopulatie: ratten planten zich razendsnel voort; één koppel kan zorgen voor minimum 30 nakomelingen per jaar. Kortom, ratten betekenen een afschrikking voor de meeste mensen.

Wie moet ratten bestrijden en hoe?

Volgens de wetgeving van 2 april 1971 en latere uitvoeringsbesluiten is de eigenaar, de huurder, de gebruiker of publiek- of privaatrechtelijke personen verplicht om over te gaan tot bestrijding zodra hij op zijn terrein de aanwezigheid van ratten vaststelt of deze hem door een overheidspersoon is gemeld. Alle eigenaars of huurders van eigendommen waar zich ratten bevinden, moeten deze dieren dus onmiddellijk verdelgen.

 

Concreet betekent dit dat de gemeente, de provincie en het gewest enkel de verantwoordelijkheid voor de rattenbestrijding op zich moeten nemen voor de openbare waterlopen en weggrachten en de private terreinen waar de openbare besturen belast zijn. U kunt aangifte doen van de aanwezigheid van ratten op de dienst Werken in Eigen Beheer.

 

Voor muizen zijn er kleine hoeveelheden muizengif gratis te krijgen in het gemeentemagazijn (Moreelstraat 17).

Hoe ratten vermijden? 

Men kan de aanwezigheid van bruine ratten voorkomen door ervoor te zorgen dat ze geen voedsel vinden. Enkele preventieve tips:

 • laat geen etensresten rondslingeren en berg dierenvoeders op in afsluitbare vaten of containers;
 • voeder uw dieren bij voorkeur 's morgens, zodat er ‘s nachts geen voedsel meer aanwezig is in de voederbakken;
 • berg vuilniszakken op in afgesloten containers en vermijd het overvloedig voederen van vogels en wild;
 • verwijder achtergebleven gewassen of vruchten op de landerijen of ploeg ze tijdig in, maar laat ze zeker niet gedurende de volledige winterperiode liggen;
 • compostvaten in de achtertuinen trekken ook ratten aan: deponeer het organisch afval in en niet naast het compostvat en zet het vat bij voorkeur op een harde ondergrond;
 • ook in volières kan men best zorgen voor een harde bodem of een gaasdraad in de bodem inwerken, zodat de voedselvoorraden voor ratten moeilijker toegankelijk worden;
 • scherm verluchtingskokers en -raampjes, afvoerpijpen en rioolputten best af met een draad of een rooster; ook ramen en deuren van plaatsen waar voedsel aanwezig is worden best telkens dicht gedaan.

Wenst u meer informatie?
 • Dienst Werken in eigen beheer
  Alfons De Cockstraat 1
  9470 Denderleeuw
  Tel. 053 640 660
  Fax 053 680 748
  e-mail
  openingsuren