Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

OCMW-raad

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn of OCMW-raad kan beslissen over alles waarvoor het OCMW bevoegd is en stippelt het beleid van het OCMW uit.

 

De leden van de OCMW-raad worden verkozen op de installatievergadering van de gemeenteraad. Het aantal leden is wettelijk vastgelegd en varieert afhankelijk van het bevolkingscijfer. In Denderleeuw telt de OCMW-raad 11 leden.

 

De OCMW-raad vergadert minstens tien keer per jaar. Het overzicht met de data en het tijdstip van deze vergaderingen vindt u op deze website.

 

In principe zijn de vergaderingen openbaar. Dit wil zeggen dat iedereen een vergadering van de OCMW-raad kan bijwonen. Soms is het nodig achter gesloten deuren te vergaderen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er dossiers over personen behandeld worden. Het publiek zal de raadszaal op dat moment moeten verlaten. 

 

De agenda van de OCMW-raad wordt maandelijks geafficheerd aan de ingang van het OCMW en kunt u ook terugvinden op deze website, evenals het verslag van de OCMW-raadszittingen.