Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Vergaderkalender OCMW-raad

De OCMW-raad vergadert normaal maandelijks op de tweede donderdag van de maand.

De openbare zitting begint in principe telkens om 20.00 uur in de raadzaal van het OCMW. 

 

De vergaderkalender voor 2018:

 • donderdag 11 januari
 • donderdag 08 februari
 • donderdag 08 maart
 • donderdag 12 april 
 • donderdag 10 mei
 • donderdag 14 juni
 • donderdag 12 juli
 • donderdag 9 augustus
 • donderdag 13 september
 • donderdag 11 oktober
 • donderdag 08 november 
 • donderdag 13 december

 

Wijzigingen in de kalender worden hier tijdig aangekondigd. 

 

 

>> Bekijk hier de dagorden en verslagen van de raadszittingen.