Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het wetgevende orgaan van de gemeente (te vergelijken met het parlement). Hij keurt reglementen goed en neemt maatregelen om alles in de gemeente vlot te laten verlopen. De raad waakt ook over de financiën van de gemeente en ziet erop toe dat het college van burgemeester en schepen goed werkt. Om tot een beslissing te komen moet een meerderheid van de gemeenteraadsleden akkoord gaan.

 

Het aantal raadsleden is afhankelijk van het bevolkingscijfer. In Denderleeuw telt de gemeenteraad 25 leden.

 

De gemeenteraad vergadert gemiddeld een keer per maand in de raadzaal van het administratief centrum, onder leiding van de gemeenteraadsvoorzitter. De zittingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Enkel als er over personen gesproken wordt, vergadert de raad in geheime zitting. De agenda van de gemeenteraad en het verslag van de raadszitting wordt maandelijks geafficheerd aan het gemeentehuis en kunt u vinden op de gemeentelijke website. 

 

De werking van de gemeenteraad is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.