Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerende orgaan in de gemeente. Het bereidt de dossiers voor de gemeenteraad voor, voert de beslissingen achteraf uit en staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente.

 

Het college vergadert in principe wekelijks, onder het voorzitterschap van de burgemeester en bijgestaan door de algemeen directeur. De zittingen zijn echter niet openbaar. De burgemeester en schepenen houden wel spreekuren voor de inwoners.

 

De leden van het schepencollege worden verkozen onder en door de gemeenteraadsleden. Om de goede werking van het college te bevorderen kiezen de burgemeester en de zes schepenen hun bevoegdheden.

 

Het schepencollege