Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Tips voor organisatoren

Wil je graag een evenement, activiteit of initiatief organiseren in Denderleeuw? Hier vind je een heleboel informatie en tips terug!

 

Het gemeentebestuur ondersteunt lokale organisatoren en ziet toe op het vlekkeloze en gecoördineerde verloop van al deze manifestaties. Een samenwerking tussen de organisatoren en de verschillende gemeentediensten is hierin onontbeerlijk.

Aanvraag voor de organisatie van een activiteit 

Onvermijdelijk brengt de aanvraag voor de organisatie van een manifestatie ook enig papierwerk met zich mee, zowel voor de organisator als voor de gemeentelijke administratie. Om dit alles te vereenvoudigen is er een eenvormig formulier 'manifestaties met openbaar karakter' in het leven geroepen. Dit moet u als organisator invullen en bezorgen aan de gemeentelijke dienst Vrije tijd, ten minste twee maanden voordat de activiteit plaatsvindt.

Reclame maken voor uw activiteit 

Wie een publieke activiteit organiseert, wil uiteraard zo veel mogelijk mensen bereiken en uitnodigen naar het evenement. En dan is reclame maken onontbeerlijk.

 

Om de verenigingen een handje te helpen, heeft het gemeentebestuur enkele ondersteunende maatregelen genomen. Zo kunnen Denderleeuwse verenigingen de affiches van hun sociaal-culturele of sportieve activiteiten door de gemeentediensten kosteloos laten ophangen op de gemeentelijke aanplakborden.

Bovendien zijn verenigingen vrijgesteld van de belasting op de huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter.

 

Verder kunnen verenigingen artikels over hun werking of over evenementen zonder winstoogmerk gratis voorleggen ter publicatie in het gemeentelijk infoblad.

Reclame maken in het infoblad voor commerciële activiteiten kan ook: een korte vermelding in de activiteitenkalender is kosteloos, advertenties kunnen gepubliceerd worden tegen een gunsttarief.

 

Eveneens gratis zijn vermeldingen van allerhande activiteiten in de UiT-agenda op deze website. En u kunt de evenementen helemaal zelf toevoegen! 

 

Om nog meer ruchtbaarheid te geven aan uw activiteit, kan u ook een persbericht maken of de lokale pers contacteren. U kan hier de perslijst met de contactgegevens van de lokale persmedewerkers raadplegen.

Ondersteuning door de gemeente 

Daarnaast biedt het gemeentebestuur aan verenigingen en organisatoren nog tal van financiële en materiële steunmaatregelen.

 

Overzicht