Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Dienst Huisvesting

In Denderleeuw moet het aangenaam wonen zijn. Daarvoor zijn niet alleen een gezonde leefomgeving of veilige verkeerssituaties van belang, maar ook de kwaliteit van de woningen in onze gemeente. Hierover waakt de dienst Huisvesting.

 

Denderleeuw is een gemeente met vele gezichten. Klein, enorm dichtbevolkt en met een stedelijk karakter. Maar u kunt er eveneens genieten van de ongerepte natuur in de beschermde Wellemeersen of uitblazen in de open landbouwkouter. Duizenden leerlingen lopen hier school en maken van Denderleeuw een echte onderwijsgemeente. En ook sport is prominent aanwezig, met voetbalclub FCV Dender voorop en talrijke andere sportverenigingen in hun voetspoor. Zij kunnen gebruik maken van een uitgebreide sportinfrastructuur. Hoewel Denderleeuw ook wel eens een slaapgemeente van forenzen genoemd wordt, brengt het rijke verenigingsleven dagelijks heel wat leven in de brouwerij. Al deze factoren zorgen ervoor dat het goed wonen is in Denderleeuw. Dat weet de Denderleeuwenaar uit eigen ervaring, maar ook buitenstaanders hebben de positieve kanten van wonen in Denderleeuw ontdekt.

 

Helaas is er ook een keerzijde aan deze medaille: een verhitte woningmarkt. Woning- en grondprijzen swingen de pan uit en zorgen ervoor dat jongeren moeten uitwijken naar goedkopere oorden. Ook huren is onbetaalbaar geworden voor een modaal gezin, laat staan voor sociaal zwakkeren. Kortom: betaalbaar wonen is steeds minder gegarandeerd voor de Denderleeuwenaar. Waardig wonen is nochtans een mensenrecht: iedereen moet kunnen beschikken over een aangepaste woning van goede kwaliteit, in een behoorlijke omgeving, tegen een betaalbare prijs en met woonzekerheid. De dienst Huisvesting van de gemeente Denderleeuw helpt dit recht te verwezenlijken.

 

Hoe pakken we dit aan?
De dienst Huisvesting bekijkt elke vraag vanuit diverse invalshoeken, en komt door actief te luisteren en te informeren tot een zo goed mogelijke oplossing. Via informatie, advies en begeleiding vergroot de huisvestingsambtenaar de zelfredzaamheid van de burger. Deze dienst adviseert en begeleidt mensen, maar verwijst hen ook door naar meer gespecialiseerde diensten.

 

Werken op maat betekent ook helder en begrijpelijk communiceren. De huisvestingsambtenaar doet daarom ook huisbezoeken, indien dit de beste manier lijkt om de problemen objectief vast te stellen.

 

De dienst Huisvesting zorgt er ook voor dat de opgedane ervaringen doordringen tot het beleidsniveau. Zij inspireert het beleid tot structurele verbeteringen, op maat van de bewoners en met aandacht voor de zwakkere doelgroepen.

 

Maar niet alleen de dienst Huisvesting speelt een rol in het huisvestingslandschap. Ook het gemeentelijk beleid is een actieve partner om de woonproblematiek aan te pakken. Het is echter niet evident om als kleine gemeente een structurele woonproblematiek aan te pakken. De schaal waarop de huisvestingsproblemen zich afspelen is heel anders dan in stedelijke gebieden. De problemen zijn minder zichtbaar, minder geconcentreerd en ruimtelijk versnipperd. Daarom steken we in Denderleeuw de koppen bij elkaar in een lokaal woonoverleg: een overleggroep waarin de beleidsverantwoordelijken, de verschillende actoren op het terrein en de welzijnssector samen werken aan een betere aanpak.

Contact

Dienst Huisvesting
Alfons De Cockstraat 1
9470 Denderleeuw
tel. 053 640 687
fax 053 680 748
e-mail huisvesting@denderleeuw.be

Openingsuren

De gemeentediensten in het administratief centrum en 't Kasteeltje zijn elke werkdag open voor de inwoners:

  Voormiddag  Namiddag Avond 
 maandag 9.00 - 12.00 u.  13.30 - 16.00 u. 
 dinsdag 9.00 - 12.00 u.  13.30 - 16.00 u. 
 woensdag 9.00 - 12.00 u. 13.30 - 16.00 u. 
 donderdag 9.00 - 12.00 u. 13.30 - 16.00 u. 18.00 - 20.00 u. 
 vrijdag 9.00 - 12.00 u. gesloten 
 zaterdag gesloten   
 zondag gesloten   

 

Bekijk ook de algemene sluitingsdagen om niet voor een gesloten deur te staan. 


Sluitingsdagen

De diensten zijn gesloten op volgende dagen:

 

 maandag 1 januari 2018  Nieuwjaar 

 dinsdag 2 januari 2018  Nieuwjaarsreceptie 
 maandag 26 februari 2018  Carnavalmaandag 
•  maandag 2 april 2018  

Paasmaandag 

• 

 maandag 30 april 2018

  Brugdag
 dinsdag 1 mei 2018Feest van de Arbeid
•  donderdag 10 mei 2018  OLH Hemelvaart 
 vrijdag 11 mei 2018Brugdag

• 

 maandag 21 mei 2018  Pinkstermaandag 
 woensdag 11 juli 2018Feest van de Vlaamse Gemeenschap
•  zaterdag 21 juli 2018  Nationale Feestdag 
 woensdag 15 augustus 2018OLV Hemelvaart
•  maandag 27 augustus 2018  Kermis Denderleeuw 
•  donderdag 1 november 2018  Allerheiligen 
•  vrijdag 2 november 2018  Allerzielen 
 zondag 11 november 2018Wapenstilstand
•  maandag 24 december 2018  Brugdag
 dinsdag 25 december 2018

Kerstmis

•  dinsdag 26 december 2018  

Tweede Kerstdag 

maandag 31 december 2018

Brugdag

 

Er is geen avonddienst op volgende dagen:

 

• donderdag 12 juli 2018
donderdag 19 juli 2018
• donderdag 26 juli 2018
• donderdag 2 augustus 2018
• donderdag 9 augustus 2018
• donderdag 16 augustus 2018 

Routebeschrijving