Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Nieuwe verplichtingen rond rookmelders in huurwoningen

Alle huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders. Daarnaast voorziet de Vlaamse overheid vanaf 1 januari 2013 een gefaseerde verplichting van rookmelders voor lopende huurcontracten en sociale huurwoningen.Plaatsing rookmelderIn huurwoningen die reeds verhuurd zijn op 1 januari 2013 moeten de rookmelders aanwezig zijn

  • vanaf 1 januari 2016 in woningen gebouwd voor 1945;
  • vanaf 1 januari 2019 in woningen gebouwd vanaf 1945.

Specifieke regeling voor sociale huurwoningen

In sociale huurwoningen moeten de sociale huisvestingsmaatschappijen of sociale verhuurkantoren rookmelders installeren binnen de 1 à 4 jaar, afhankelijk van het bouwjaar.

De plaatsing in de praktijk

De rookmelder moet:

  • in zelfstandige woningen (eengezinswoningen, appartementen of studio's) op elke bouwlaag (ook in de kelder en op zolder) geplaatst worden;
  • bij kamerwoningen op elke bouwlaag, in elke kamer én elke gemeenschappelijke kookruimte voorzien zijn;
  • reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal;
  • een optisch type zijn (reageert sneller op smeulbranden);
  • CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN 14604.

Nog een tip bij de aankoop van rookmelders: kies voor een toestel dat beschikt over een testknop. Zo bent u zeker dat de rookmelder correct functioneert.

Rookmelders zijn trouwens ook verplicht in elke nieuwbouw en bij alle renovaties waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist!

Plichten huurder - verhuurder

De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop- en installatiekosten van de rookmelder, de huurder voor het onderhoud (vb. het tijdig veranderen van de batterijen.)

Meer info

www.wonenvlaanderen.be (rubriek woningkwaliteit) – rookmelders@rwo.vlaanderen.be

Dienst Huisvesting: huisvesting@denderleeuw.be

Geplaatst op woensdag 21 november 2012
Meer nieuws

Reageren

U moet aangemeld zijn om reacties te plaatsen.