Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Hoe onderhouden we onze bermen?

Vlaanderen heeft zoveel wegen dat de totale oppervlakte van alle wegbermen samen bijna zo groot is als de totale oppervlakte erkend natuurreservaat. Wegbermen zijn kleine, langgerekte stukjes natuur die toelaten dat planten en bloemen zich kunnen verplaatsen tussen natuurgebieden. De bloemenrijke bermen zijn ook een schuilplaats voor insecten en kleine zoogdieren. Ecologisch bermbeheer kan bijgevolg sterk bijdragen tot het natuurbehoud en de instandhouding van veel wilde planten en dieren. KlepelmaaienHet Bermdecreet (1984) legt de spelregels vast voor het natuurvriendelijk beheren van bermen. Dit is ook van toepassing op de wegbermen, die de gemeente onderhoudt. De spelregels uit het decreet:

  • verbod op gebruik van pesticiden
  • bermen mogen niet gemaaid worden vóór 15 juni
  • een 2e maaibeurt mag pas na 15 september

De maaidata in het bermbesluit zijn gekozen in functie van de bloei. Na 15 juni is de voorjaarsbloei grotendeels voorbij en hebben soorten de kans gehad zaad te zetten. Wanneer ze vervolgens worden afgemaaid vallen de zaden op de grond, waar ze volgend jaar kunnen kiemen. Hetzelfde geldt voor de zomerbloeiers, daarom mag de tweede maaibeurt pas na 15 september plaatsvinden. Door dit aangepast maaibeheer kan de achteruitgang van sommige plantensoorten gestopt worden.

Beheer in de praktijk

De gemeente schakelt een aannemer in voor het klepelmaaien langs alle wegbermen. In Denderleeuw kiezen we er voor alle bermen drie keer per jaar te maaien. Omwille van de veiligheid en zichtbaarheid op de openbare weg staat het Bermdecreet vóór 15 juni al een eerste maaibeurt toe. Dan mogen we enkel de bermen binnen de bebouwde kom over een beperkte breedte van 1 meter laten maaien. Deze beurt voeren we begin mei al uit. Dit jaar start de aannemer vanaf 14 mei.

Respecteer het parkeerverbod

Overal waar gemaaid wordt, zet de gemeente parkeerverboden uit. Respecteer dit verbod zodat de aannemer de werken zonder problemen kan uitvoeren.

Geen pesticiden

De gemeente doet heel wat inspanningen om met een aangepast beheer de natuurwaarde van de bermen te vergroten. Grijp daarom zelf niet naar de spuit om onkruid op voetpaden en in goten te verdelgen. Pesticiden horen niet thuis in de bermen! Dit is bij wet verboden.

Meer info

053 640 664 – dorien.culo@denderleeuw.be

Geplaatst op woensdag 9 mei 2018
Meer nieuws

Reageren

U moet aangemeld zijn om reacties te plaatsen.