Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Nieuwe verkeerscirculatie in dorpskern Iddergem

Vanaf vandaag verandert de verkeerscirculatie rond het dorpscentrum in Iddergem. Bedoeling is een veiliger schoolomgeving te creëren en de bestaande doorstromingsproblematiek op te lossen.De huidige verkeerssituatie is al langer een bron van frustratie voor omwonenden, de school en de lokale politie. Geparkeerde auto's veroorzaken doorstromingsproblemen in de dorpskern omdat de rijbaan niet geschikt is voor tweerichtingsverkeer, met ongewenst rijgedrag en soms gevaarlijke verkeerssituaties voor zwakke weggebruikers tot gevolg. Daar komt nu dus verandering in.

 

In de voorbije maanden werkte de gemeentelijke verkeerscommissie enkele voorstellen uit om de verkeerscirculatie te verbeteren. Begin januari gaf het schepencollege de opdracht om één van deze voorstellen in voege te laten gaan.

 

Wat verandert er concreet?

  1. In de Hoekstraat (gedeelte tussen Leliestraat en Hoekstraat) wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met rijrichting Parochiestraat
  2. In de Aststraat (gedeelte tussen Sint-Antoniusstraat en Leliestraat) wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met rijrichting Kaatsplein.
  3. In de Leliestraat (gedeelte tussen Aststraat en Hoekstraat) wordt de rijrichting omgedraaid. Hierdoor zal het verkeer vanuit de Hoogstraat-Leliestraat de Leliestraat volledig naar beneden kunnen rijden. Op die manier wordt een oplossing geboden voor het vrachtverkeer dat nu problemen ondervindt om de 90°-bocht van de Leliestraat naar de Aststraat richting Kaatsplein te nemen.
  4. Aan de gemeenteschool in de Leliestraat wordt het parkeerregime gewijzigd. Hier zal je langs de kant van de onpare nummers gedeeltelijk op het voetpad mogen parkeren. Dit creëert meer ruimte op de rijbaan en zal het rijden op het voetpad door tegenliggers verminderen.

 

nieuwe verkeerscirculatie dorp Iddergem 

Meer info

Dienst Mobiliteit: mobiliteit@denderleeuw.be - 053 640 655

Geplaatst op vrijdag 3 maart 2017
Meer nieuws

Reageren

U moet aangemeld zijn om reacties te plaatsen.