Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Stedenbouwkundige vergunning voor opvullen Vlamovenput geweigerd

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 26 september 2017 beslist om de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het opvullen van de Vlamovenput te weigeren. Er wordt gevreesd dat het extra vrachtverkeer niet alleen hinder zal veroorzaken maar ook gevaar met zich meebrengt voor de recreant. Het verdwijnen van de vijver kan omwille van de natuurbeleving en zijn biologisch belang niet worden toegestaan. In mei van dit jaar ontvingen we van de firma De Meuter nv, eigenaar van de Vlamovenput, een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het opvullen van de Vlamovenput met opvulgrond. Uit het openbaar onderzoek waaraan de aanvraag werd onderworpen is gebleken dat 223 burgers bezwaren hadden tegen deze opvulling.

 

Uit een evaluatie van de bezwaren is gebleken dat de bezorgdheid over het verdwijnen van de Vlamovenput zeer groot is. De Vlamovenput is immers door de jaren heen geëvolueerd tot een waardevol biotoop en vele Denderleeuwenaren ervaren de vijver als eigen aan de landbouwkouter. De meeste bezwaren zijn dan ook terecht. Een gemiddelde grondaanvoer van tien vrachtwagens per dag gedurende 300 dagen op een 3m brede landbouwweg betekent een echt gevaar voor de fietsers en de wandelaars. 

 

Het opvullen van de vijver betekent ook dat de vele dier- en plantensoorten in en rond de vijver komen te verdwijnen. Daarnaast kent Denderleeuw een heel hoge bevolkingsdichtheid en is er nood aan verkeersluwe ruimte voor zachte recreatie. Het behoud van de Vlamovenkouter en niet in het minst de Vlamovenvijver ligt niet alleen de burgers, maar ook het gemeentebestuur nauw aan het hart. Het is dan ook met de grootste vastberadenheid dat de aanvraag werd geweigerd. Hiertegen kan door de indiener in beroep worden gegaan bij de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen. 

 

vijver Vlamovenput

Geplaatst op dinsdag 3 oktober 2017
Meer nieuws

Reageren

U moet aangemeld zijn om reacties te plaatsen.