Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Denderleeuw zet toeleiders in voor onthaalgesprekken met nieuwkomers

Een tijdje geleden presenteerde het gemeentebestuur een duidelijke visie op integratie. Het onthaalbeleid van de gemeente versterken was één van de acties die met stip stond genoteerd in het plan van aanpak. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de functie van ‘toeleider’, die nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst opvangt en indien nodig intensief begeleidt. Dankzij een samenwerking met PIN vzw (Partners in Integratie) zijn vanaf nu twee toeleiders beschikbaar om deze onthaalgesprekken in goede banen te leiden.De toeleiders, ervaringsdeskundigen uit de doelgroep met diverse culturele en sociale achtergronden, worden ingezet om andere nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst wegwijs te maken in de samenleving. Ze vormen als het ware de brugfiguur tussen de doelgroep en de diensten en organisaties uit de gemeente. Ze bemiddelen, duiden, motiveren en responsabiliseren de mensen met wie ze contact hebben. Op die manier worden de eerste drempels weggenomen, worden nieuwkomers sneller geholpen en winnen de diensten kostbare tijd. Deze methodiek bleek al eerder een succes en wordt nu in heel Vlaanderen geïmplementeerd.

 

Nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst worden bij het eerste contact kort gescreend en ontvangen van de Dienst Burgerzaken een infokaart over ons onthaalbeleid. De toeleiders nodigen hen vervolgens uit voor een onthaalgesprek. Daarbij zetten ze in op twee thema’s, namelijk Nederlands leren en taalactivering en werk. Ook andere thema’s zoals inburgering, cultuuraanbod, verenigingsleven, afvalbeheer en kinderopvang komen aan bod. Uiteraard is er ook ruimte voorzien voor de vragen van de nieuwe inwoner. Op basis van dit eerste gesprek wordt dan beslist of er een verder begeleidingstraject moet worden opgestart.

 

Vanuit ADiL (intergemeentelijke samenwerking tussen Affligem, Denderleeuw en Liedekerke rond integratie) is er zes uur per week voorzien om de toeleiders in te schakelen voor onthaalgesprekken. Vanuit de gemeente en OCMW wordt dit aangevuld met zes extra uren. Als blijkt dat er nood is aan nog extra uren, kunnen we in de toekomst het aantal opdrijven.

 

Toeleiders

Geplaatst op donderdag 9 november 2017
Meer nieuws

Reageren

U moet aangemeld zijn om reacties te plaatsen.