Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Haalbaarheidsstudie derde fase administratief centrum opgestart

Eind november 2017 startte de gemeente Denderleeuw in samenwerking met Solva een haalbaarheidsstudie op omtrent de derde fase van het administratief centrum. Bedoeling is om te bekijken of de functies van het OCMW, Huis van het Kind, Vrije Tijd en de bibliotheek kunnen samengebracht worden op de site van het administratief centrum. Nadat de resultaten van de haalbaarheidsstudie bekend zijn, zal er hierin een beslissing genomen worden.In 2012 keurde de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen het gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Centrum goed. Hierin werd de visie van het bi-polair masterplan Centrum-stationsomgeving voor de dorpsomgeving van Denderleeuw vastgelegd. Met de goedkeuring ervan, kon gestart worden met de concrete realisatie van deze visie.

 

Eind november werd Solva aangeduid als partner om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de derde fase van het administratief centrum. De centrale vraag die we met deze studie beantwoord willen zien, is hoe het gemeentehuis van de toekomst er uit zal zien. Hiervoor wordt verder gebouwd op het dienstverleningsconcept dat C-Smart uittekende na een burgerbevraging, een telling van het aantal klantencontacten bij onze diensten en workshops met de diensten. Hierin kwam sterk naar voren datin de toekomst intensief ingezet moet worden op een integrale dienstverlening waarbij de administratieve diensten zoveel mogelijk gecentraliseerd worden op één locatie. 

 

Rup centrum

Geplaatst op donderdag 11 januari 2018
Meer nieuws

Reageren

U moet aangemeld zijn om reacties te plaatsen.