Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Denderleeuw dient beroep in tegen besluit Oost-Vlaamse deputatie opvullen Vlamovenput

Op 18 januari 2018 oordeelde de deputatie van Oost-Vlaanderen dat de stedenbouwkundige vergunning voor het opvullen van de Vlamovenput met opvulgrond mag verleend worden. Omwille van de impact, de hinder en de aantasting van het recreatief karakter, heeft het college van burgemeester en schepenen in zitting van 20 februari 2018 besloten om beroep in te dienen tegen het besluit van de deputatie.Ondanks de weigering van de stedenbouwkundige vergunning voor het opvullen van de Vlamovenput door het college van burgemeester en schepenen, heeft de deputatie van Oost-Vlaanderen beslist dat er geen redenen zijn om de stedenbouwkundige vergunning te weigeren. De bezwaren tegen het opvullen van de Vlamovenput zijn echter terecht. De Vlamovenput is een waardevol biotoop. Het opvullen van de put betekent dat vele dier- en plantensoorten verdwijnen. Bovendien is er door de bevolkingsdichtheid in de gemeente nood aan verkeersluwe ruimte voor zachte recreatie. Het opvullen van de Vlamovenput zal gepaard gaan met zwaar vrachtvervoer wat hinder met zich meebrengt en een impact heeft op de mobiliteit en het gebruiksgenot van de Kouter. Door het college van burgemeester en schepenen werd beslist om in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de beslissing van de deputatie. De beslissing van deze raad inzake het verlenen van de stedenbouwkundige vergunning is definitief.


vijver Vlamovenput

Geplaatst op donderdag 1 maart 2018
Meer nieuws

Reageren

U moet aangemeld zijn om reacties te plaatsen.