Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Invoering exploitatievergunning voor horecazaken

Sinds 1 maart voert de gemeente Denderleeuw een exploitatievergunning in voor horecazaken. Horecazaken moeten immers aan regels en voorschriften voldoen in het belang van de uitbater en de klanten. De uitbater heeft met zo’n vergunning, op basis van een aantal vervulde voorwaarden, het recht om een horecazaak uit te baten. Het invoeren van zo’n vergunning gebeurt in steeds meer steden en gemeenten in Vlaanderen en werd nu ook in Denderleeuw op de gemeenteraad van 22 februari goedgekeurd.Van de horeca wordt gezegd dat het de mooiste sector is van het land, want in deze sector kan je mensen met een goed gevoel naar huis terug laten keren. Maar vandaag de dag is een horecazaak een echte onderneming. Bovendien moet een horecazaak aan allerlei voorschriften, regels en verplichtingen voldoen. Deze verplichtingen zijn er in het belang van zowel de ondernemer als de klant. Ongereglementeerde horecazaken vormen een risico in die zin dat dit vacuüm wordt opgezocht door de georganiseerde criminaliteit, o.a. voor het witwassen van gelden. Ze kunnen ook zorgen voor oneerlijke concurrentie.  Daarom zijn in heel wat gemeente beginnende of bestaande horecazaken verplicht om over een exploitatievergunning te beschikken.

 

Sinds 1 maart is dit ook in Denderleeuw het geval. Zo’n vergunning verleent aan de uitbater van een horecazaak het recht om op het aangeduide adres een horecazaak uit te baten. Na afloop van een administratief onderzoek én keuringen ter plaatse, zal er al dan niet een exploitatievergunning afgeleverd worden. Het is uiteraard niet de bedoeling om een heksenjacht te ontketenen, en bestaande horecazaken in onze gemeente het vuur aan de schenen te leggen door hen te dwingen om de zaak te sluiten indien ze niet aan alle voorwaarden van zo’n exploitatievergunning voldoen. In dat geval zal steeds met een stappenplan gewerkt worden waarbij de uitbater binnen een redelijke termijn de tijd krijgt om de nodige maatregelen te treffen indien gebreken werden vastgesteld.

 

Aan de exploitatievergunning zijn heel wat voorwaarden verbonden. Zo moet mogelijk een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden indien de zaak vroeger niet als horecazaak gebruikt werd. Daarnaast gebeurt er ook een moraliteitsonderzoek van de uitbater, dient er een tapvergunning en eventueel ook een milieuvergunning bij de gemeente aangevraagd worden. Ook het pand zelf wordt gecontroleerd om na te gaan of het aan de normen op vlak van brandveiligheid voldoet. Die controle gebeurt door de brandweer in samenwerking met de politiediensten. Uiteraard is het belangrijk om ook over de nodige verzekeringen te beschikken.

 

Wie meer informatie wenst, kan contact opnemen met de dienst Lokale Economie via 053 640 653.


      Denderleeuw voert exploitatievergunning horeca in

Geplaatst op donderdag 8 maart 2018
Meer nieuws

Reageren

U moet aangemeld zijn om reacties te plaatsen.