Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Werken in Rodenbachstraat vanaf maandag 7 mei

Op maandag 7 mei starten werken in de Rodenbachstraat. Dit gaat over werken aan de waterleiding, laagspanningsleiding en glasvezel door De Watergroep, Eandis en Telenet en Proximus. Deze werken hebben een impact op het lokale verkeer.De drinkwatermaatschappij De Watergroep maakte omvangrijke sommen vrij voor de vernieuwing van de drinkwaterleidingen in onze stationswijk. Het bestaande drinkwaternet bestaat uit verouderde stalen leidingen die gevoelig zijn voor lekkages en breuken. Deze oude leidingen zullen worden vervangen door nieuwe kunststofleidingen. Deze werken zijn dus noodzakelijk in het kader van een optimale drinkwatervoorziening. De eerste leidingswerken werden reeds uitgevoerd in de Spoorweglaan. Eerstdaags start men hier met de overkoppeling van iedere woning op de nieuw aangelegde drinkwaterleiding. Nu is de Rodenbachstraat aan de beurt.

 

Eandis maakt van de gelegenheid gebruik om ook het elektriciteitsnet volledig te vernieuwen. Ook Telenet en Proximus maken van deze werken gebruik om hun netten te vernieuwen en glasvezel aan te leggen. Om de hinder voor de buurtbewoners zo min mogelijk te houden, worden al deze geplande werken gelijktijdig en in synergie uitgevoerd zodanig dat  de straat slechts eenmaal zal worden opengelegd.

 

Op 7 mei 2018  worden de werken gestart in de Rodenbachstraat.  Deze werken zullen gefaseerd uitgevoerd worden teneinde de hinder voor de omwonenden te beperken.

  • Fase 1: Rodenbachstraat, zijde onpare huisnummers,  tussen de Kruisstraat en huisnummer 51, inclusief de Visserstraat: aanleg van de waterleiding, laagspanningsleiding en glasvezel. Deze werken zullen starten op 7 mei 2018.
  • Fase 2: Rodenbachtstraat, zijde onpare huisnummers, tussen huisnummer 51 tot het kruispunt met de Van Lierdestraat: aanleg van de waterleiding, laagspanningsleiding en glasvezel. Gedurende deze werken zal de aannemer ook starten om de woningen over te koppelen op de nieuw aangelegde leidingen in de zone Rodenbachstraat, onpare huisnummers tussen de Kruisstraat en huisnummer 51
  • Fase 3: Rodenbachstraat zijde pare huisnummers tussen de Van Lierdestraat en de Kruisstraat: aanleg van de waterleiding, laagspanningsleiding en glasvezel. Gedurende deze werken zal de aannemer ook de woningen over koppelen op de nieuw aangelegde leidingen in de zone Rodenbachtstraat, zijde onpare huisnummers tussen huisnummer 51 en de Van Lierdestraat.

Deze werken zullen een impact hebben op de lokale verkeersafwikkeling. Gezien de smalle doorgang in de Rodenbachstraat en de ruimte die de aannemer zal nodig hebben om de werken uit te voeren, wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Rodenbachstraat. Het doorgaand verkeer komende van de Kemelbrug volgt de rijrichting Rodenbachstraat – rotonde Aqualis. Het doorgaand verkeer komende van de rotonde Aqualis volgt de rijrichting Stationsstraat-Spoorweglaan-Kemelbrug. De aantakkende straten komende uit de woonkern van Leeuwbrug dienen aan te sluiten op het eenrichtingsverkeer in de Rodenbachstraat. Ter verduidelijking vindt u in bijlage een circulatieplan.

 

circulatieplan werken Rodenbachstraat

 

Deze drinkwater- en elektriciteitswerken nemen de nodige tijd in beslag, om reden dat iedere individuele woning dient overgekoppeld op de nieuw aangelegde leidingen. Na de werken in de Rodenbachstraat, worden ook nog de drinkwaterleidingen vernieuwd in de Van Lierdestraat, Sint-Annastraat, Leeuwbrugstraat en Visserstraat. Ook hier zal in synergie het oude elektriciteitsnet worden vernieuwd.

Meer info

Dienst Openbare Ruimte: 053 640 655 of openbareruimte@denderleeuw.be

Geplaatst op vrijdag 4 mei 2018
Meer nieuws

Reacties

Filip Mier (10 mei 2018 om 14.32 uur)

2 puntjes van kritiek:<br /> - de werken op de omleiding in de spoorweglaan zijn nog niet gedaan.<br /> - De rijrichting had beter omgekeerd geweest in de Rodenbachstraat. Nu creëren jullie 2 plaatsen waar het verkeer moet kruisen. Het verkeer komende van de kemelbrug had beter langs de spoorweglaan gereden.

Reageren

U moet aangemeld zijn om reacties te plaatsen.