Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Klimaatplan met lef

13 Zuid-Oost-Vlaamse steden en gemeenten zijn niet sceptisch over de klimaatverandering. Zij laten van zich horen in een gedurfd regionaal actieplan dat doordrongen is van hun klimaatgezonde visie. Het plan, dat afgelopen jaar tot stand kwam via het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen, schuift een top 20 van meest dringende acties naar voor. Een brede en doorgedreven aanpak moet de ambities tegen 2030 helpen waarmaken: de CO2-uitstoot op het grondgebied met 40% verminderen en de gevolgen van de klimaatverandering inperken. Het Klimaatplan werd door de gemeenteraad van Denderleeuw op 26 juni 2018 goedgekeurd.Het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen kadert binnen een groter Europees verhaal, het Burgemeestersconvenant. De projectpartners (lokale besturen, intercommunale SOLVA, Provincie Oost- Vlaanderen en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen) kregen één jaar de tijd om een regionaal klimaatplan op te maken. Na een intensief participatietraject van 63 bijeenkomsten staat een lijvig plan klaar om uitgevoerd te worden. De laatste goedkeuringen van het plan worden verwacht op de gemeenteraden van Ronse en Herzele op 2 juli.

Gedurfd plan voor een duurzame toekomst

Enkel een echte kentering op vlak van wonen, ruimtelijke ordening, mobiliteit, consumeren brengt de ambitieuze doelstellingen van het project binnen handbereik. De evolutie naar een koolstofvrije en klimaatgezonde regio tegen 2050 moet immers nu al ingezet worden. Volgens onderzoek van studiebureau Zero Emission Solutions, ondersteunende partner in dit project, is dit enkel haalbaar door in te zetten op zowel energiebesparing als op hernieuwbare energie. Het is ook deze piste waar de projectpartners bewust voor kiezen.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Realisatie van het plan vereist een moedig en doortastend beleid. De 13 steden en gemeenten stellen daarom het voorbeeld door een klimaatgezonde reflex te ontwikkelen in alle aspecten van hun werking (verduurzaming eigen gebouwen, wagenpark, energieverbruik, verplaatsingen, …). Natuurlijke partners in dit verhaal verder zijn de inwoners, bedrijven, verenigingen, scholen, … uit de regio. Om de noodzakelijke omslag te realiseren moeten ook zij breder, verder, toekomstgerichter denken en op basis daarvan mee actie ondernemen.

20 prioriteiten voor de regio

Het plan telt alvast genoeg acties om zich voor te engageren. De visie en strategie van de projectpartners werd vertaald in een beleidstekst met meer dan zestig concrete maatregelen en meer dan 300 acties. Een top 20 geeft de prioriteiten aan op vlak van gebouwen, industrie, vervoer, energie, landbouw en adaptatie.
Zo staan onder andere volgende maatregelen hoog op het to do-lijstje: een duurzamer woonbeleid, de energie-efficiëntie van gemeentelijke gebouwen verhogen, scholen en (jeugd)verenigingen betrekken, hogere energieproductie via zonnepanelen of windturbines, overstromingen voorkomen door in te zetten op
waterinfiltratie en waterbuffering. Door vanaf najaar 2018 over te gaan tot de actiefase, tonen de gemeentebesturen dat hun engagement niet enkel op papier leeft maar ook echt tot uitvoering wordt gebracht. Lees het finale klimaatplan.

   Klimaatgezonde gemeente

Geplaatst op woensdag 27 juni 2018
Meer nieuws

Reageren

U moet aangemeld zijn om reacties te plaatsen.