Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Aanpassingswerken ter hoogte van de bushaltes in de Stationsstraat en op het Stationsplein

In de week van 6 augustus 2018 start een aannemer met aanpassingswerken aan de bushaltes in de Stationsstraat, ter hoogte van de apotheek en op het Stationsplein, ter hoogte van het stationsgebouw. 



Beide bushaltes worden aangepast aan de normen voor de toegankelijkheid van mindervaliden. 

Daarnaast realiseert de aannemer ook een nieuwe inrit naar de parking van Infrabel. Dit rechtover de Belfius bank. Hierdoor wordt het verkeer naar de parking ontdubbeld en ontstaat een vlottere doorstroming. 

 

Deze werken zullen gefaseerd aangepakt worden en ongeveer 3 weken duren.

Ze brengen sterke hinder met zich mee. Doorgaand en plaatselijk verkeer zijn niet mogelijk in de zones waar de aannemer aan het werk is. Voetgangers en fietsers kunnen op elk moment de woningen en handelaars bereiken.

Omleidingen

Fase 1 - aanpassing bushalte ter hoogte van het stationsgebouw


Tijdens de eerste fase zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn op het Stationsplein. Voor het vlotte verloop van de werken wordt de rijweg afgesloten aan beide kanten van het stationsgebouw. Plaatselijk verkeer is toegelaten tot aan de werfzone. De parking van Infrabel zal bereikbaar blijven via de Stationsstraat.

Fase 1 - werken stationsplein

 

 

Fase 2 – aanpassing bushalte ter hoogte van de apotheek en aanleg inrit parking Infrabel


In deze fase is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Stationsstraat. Plaatselijk verkeer is toegelaten tot aan de werfzone. De parking van Infrabel is bereikbaar via het Stationsplein.

 

Fase 2 - werken stationsstraat


 

De omleiding voor het verkeer komende van de A. Rodenbachstraat richting rotonde loopt via de Spoorweglaan, Stationsplein, parking Infrabel en Stationsstraat richting rotonde.

 

Het verkeer komende van de rotonde volgt de omleiding De Nayerstraat, Omlooplaan, Wijmenierlaan, Van Lierdestraat en Spoorweglaan.

Busverkeer De Lijn

Tijdens fase 1 volgt De Lijn zijn route via de Stationsstraat. Ze voorzien een halte rechtover de Belfius bank. 

 

Tijdens fase 2 heeft De Lijn toelating om door de werfzone in de Stationsstraat te rijden. In deze fase worden de haltes tijdelijk verlegd ter hoogte van de Belfius bank, aan beide kanten van de weg. 

Huisvuilomhaling 

De planning van ILvA voor de omhaling van het huisvuil blijft behouden. ILvA richt op de kruispunten een inzamelpunt in. Wij vragen bewoners om hun afval zoveel mogelijk zelf op dit punt aan te bieden. Indien dit niet lukt, zorgt de aannemer hiervoor. 

Start vernieuwen rijweg

Eens bovenstaande werken beëindigd zijn, start een andere aannemer met de vernieuwing van de bestaande rijweg in klinkers door asfalt. Fietssuggestiestroken zorgen voor een hogere veiligheid van fietsers in de straat.


De inhoud en exacte timing hiervan zal later nog gecommuniceerd worden via bewonersbrieven. Voorlopig is de start van deze werken voorzien in september.

Timing en contact

De timing is steeds onder voorbehoud van de weersomstandigheden. De aannemer zal via een strooibriefje de bewoners persoonlijk op de hoogte brengen van de exacte planning.

 

Bewoners die in uitzonderlijke omstandigheden, vb. levering, verhuis, … hun woning dienen te bereiken verwittigen best zo snel mogelijk de dienst Openbare Ruimte.

Meer info

Voor bijkomende informatie kan je steeds contact opnemen Dorien Culo via 053 640 664 of openbareruimte@denderleeuw.be.

Geplaatst op maandag 16 juli 2018
Meer nieuws

Reageren

U moet aangemeld zijn om reacties te plaatsen.