Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Wat?

De onroerende voorheffing is een belasting op het inkomen uit onroerende goederen. Dit zijn gronden, huizen en sommige soorten bedrijfsuitrusting.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door iedere volle eigenaar of houder van het zakelijke recht zoals de vruchtgebruiker, de erfpachter of de opstalhouder.

Wat kost het?

818,64 opcentiemen op de onroerende voorheffing worden geheven.

Praktisch

De opcentiemen worden geïnd door de Vlaamse belastingdienst. Na betaling worden ze doorgestort aan het gemeentebestuur.