Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Wat?

De onroerende voorheffing is een belasting op het inkomen uit onroerende goederen. Dit zijn gronden, huizen en sommige soorten bedrijfsuitrusting.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door iedere volle eigenaar of houder van het zakelijke recht zoals de vruchtgebruiker, de erfpachter of de opstalhouder.

Wat kost het?

1300 opcentiemen op de onroerende voorheffing worden geheven.

Praktisch

De opcentiemen worden geïnd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Financieel Management, Boudewijnlaan 30, Brussel. Na betaling worden ze doorgestort aan het gemeentebestuur.

Voorbeeld

U hebt een woning met een geïndexeerd K.I. van 1.200 euro. De opcentiemen voor de provincie Oost-Vlaanderen bedraagt 295, voor de gemeente Denderleeuw 1300.

  • Het Vlaamse Gewest heft 2,5 % van 1.200 euro of 30 euro. Dat is de hoofdsom.
  • De provincie Oost-Vlaanderen heft 295 opcentiemen of 2,95 maal de hoofdsom (2,95 x 30 euro = 88,50 euro).
  • De gemeente Denderleeuw heft 1.300 opcentiemen of 13 maal de hoofdsom (13 x 30 euro = 390 euro).
  • Totale onroerende voorheffing is 30 + 88,50 + 390 = 508,50 euro.