Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Belasting op het afleveren van administratieve documenten

Wat?

De belasting is gevestigd op het afleveren van administratieve stukken door het gemeentebestuur.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de persoon die het stuk vraagt.

Praktisch

De belasting wordt geheven op het ogenblik van de afgifte van het belastbare stuk en moet contant of elektronisch betaald worden door de natuurlijke- of rechtspersoon die het administratieve document aanvraagt.
Bij gebreke van contante betaling wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar.