Vorige Volgende Afdrukken Link doorsturen

Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van drukwerken met handelskarakter

Wat?

De belasting is gevestigd op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met een handelskarakter.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens naam, logo of embleem de reclame wordt gevoerd. De uitgever, de drukker en de verdeler zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

 

Van de belasting zijn vrijgesteld:

  • drukwerken waarvan de bedrukking voor 50 % of meer ingenomen wordt door tekst en/of afbeelding zonder handelskarakter;
  • vzw's, voor zover ze sociale of culturele doeleinden hebben;
  • plaatselijke sport- of culturele verenigingen;
  • vormingsinstellingen en plaatselijke onderwijsinstellingen.

Wat kost het?

De belasting wordt vastgesteld op:

  • 0,01 euro per verspreid exemplaar voor alle drukwerken tot en met 2 bladzijden;
  • 0,02 euro per verspreid exemplaar voor alle drukwerken tot en met 4 bladzijden;
  • 0,03 euro per verspreid exemplaar voor alle drukwerken tot en met 6 bladzijden;
  • 0,05 euro per verspreid exemplaar voor alle drukwerken met méér dan 6 bladzijden.

Praktisch

De belastingplichtige moet minstens 24 uur voor elke bedeling hiervan aangifte doen bij het gemeentebestuur door middel van een aangifteformulier dat door het gemeentebestuur ter beschikking wordt gesteld. Hij dient hierbij een exemplaar of proefdruk in van het te verspreiden drukwerk.